Blogul: instrument de modernizare a practicilor pedagogice şi a seviciilor documentare

DENUMIREA PROGRAMULUI:

BLOGUL: INSTRUMENT DE MODERNIZARE A PRACTICILOR PEDAGOGICE ŞI A SEVICIILOR DOCUMENTARE

1. CRITERII CURRICULARE

TIPUL DE PROGRAM: formare continuă.

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice, documentarişti, bibliotecari având un nivel mediu de utilizare a calculatorului (creare, modificare, salvare şi ştergere de fişiere text, inserare de imagini într-un document Word, navigare pe Internet, utilizarea poştei electronice).

JUSTIFICARE: Blogurile fac parte din peisajul numeric contemporan şi sunt utilizate în diferite domenii: educativ, artistic, politic, economic şi social. Pentru mediul şcolar, blogul reprezintă un suport de comunicare şi informare dinamic, simplu, care valorizează în mod prioritar exprimarea scrisă şi care poate fi uşor adaptat oricărui proiect interdisciplinar sau documentar (ateliere, corespondenţă şcolară,  exerciţii on-line, comunicare în interiorul unui grup de lucru, comunicare cu familia etc). Pentru profesorii de limba franceză, Federaţia Internaţională a Profesorilor de Franceză propune în fiecare an, în perioada octombrie-mai, un concurs internaţional de bloguri create în binom, pe o temă dată, de către elevi şi cadre didactice din două ţări diferite.

DURATA: 18 ore

PLANIFICAREA PE STAGII: 3 stagii de 6 ore

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI:

SCOP: Programul se adresează cadrelor didactice şi responsabililor de biblioteci şi centre de documentare şi informare care doresc să-şi diversifice practicile profesionale prin integrarea unor suporturi inovatoare şi de actualitate. Stagiarii vor asimila cunoştinţe şi vor dobândi deprinderi care să le permită să înţeleagă şi să gestioneze funcţionarea unui blog, să analizeze aportul său în procesul instructiv-educativ şi să studieze diferitele configuraţii în care acest instrument poate fi exploatat pedagogic şi documentar.

OBIECTIVE:

–         să diversifice practicile şi suporturile pedagogice prin integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării;

–         să modernizeze serviciile documentare ale bibliotecilor şcolare şi centrelor de documentare şi informare;

–         să administreze un blog profesional cu ajutorul platformei  leWebPedagogique.com (crearea blogului publicarea şi ilustrarea de pagini şi articole cu imagini, sunete, documente video, inserarea şi organizarea de legături, redactarea de comentarii, gestionarea utilizatorilor).

COMPETENŢE VIZATE:

1. gestionarea unui blog creat cu platforma wordpress.com

1.1.  crearea/ştergerea unui blog

1.2.  gestionarea aspectului blogului: teme, antet, widget-uri

1.3.  schimbarea profilului administratorului şi a setărilor blogului

1.4.  crearea şi organizarea de link-uri, categorii, etichete

1.5.  publicarea şi organizarea conţinutului blogului (pagini şi articole): text, imagini, sunete, video (inclusiv integrarea de documente audiovizuale accesibile on-line)

1.6.  gestionarea utilizatorilor

1.7.  gestionarea comentariilor

2. integrarea blogului ȋn activitarea documentară şi pedagogică

ACTIVITĂŢI:

– prezentare teoretică şi practică a elementelor necesare înţelegerii conceptului de blog şi a funcţionalităţilor sale

– prezentare teoretică şi practică a elementelor necesare creării unui blog cu ajutorul platformei  leWebPedagogique.com

–   activitate individuală

–  activitate pe grupe de lucru

–  evaluarea cursanţilor

– evaluarea stagiului

CALENDARUL PROGRAMULUI: trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrele I/II  al anului 2010

MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionar de evaluare a stagiului, bloguri create de participanţi.

2. RESURSE UMANE:

FORMATOR: Georgeta Bădău, formator naţional în domeniul creării şi implementării centrelor de documentare şi informare şi în domeniul meseriei de profesor documentarist (660 de ore de formare certificate prin atestat de formator).

3. CRITERII ECONOMICE:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 de cursanţi în 2 grupe.
Nr ore / zile de formare: 16 ore/3 zile  pentru fiecare grupă.

Condiţii tehnice de desfăşurare a formării:

Sală dotată cu calculatoare multimedia, videoproiector şi conexiune Internet.

Costuri estimate: 1000 lei de la buget din care:

–   Cheltuieli de personal:  800 lei

–   Cheltuieli materiale: 150 lei (multiplicarea suportului de curs destinat celor 50 de stagiari, multiplicarea fişelor de evaluare, foi pentru flipchart, markere)

Program si suport de curs stagiu blog

Program previzional al stagiului

Program previzional al stagiului

Pentru a descărca suportul de curs, daţi clic pe numele secvenţei de formare, apoi alegeţi « Save».

Suport de curs S1 :Ce este blogul ?

Suport de curs S2 :Inscriere şi identificare

Suport de curs S3 :Aspectul şi principalele setări ale blogului

Suport de curs S4 :Categorii şi link-uri

Suport de curs S5 : Gestionarea paginilor

Suport de curs S6 : Gestionarea articolelor

Suport de curs S7 : Publicarea de conţinut multimedia (imagini, sunete, documente video)

Suport de curs S8 :Gestionarea comentariilor şi a utilizatorilor

Criterii de evaluare a blogurilor realizate de către participanţii la programul de formare

Evaluarea stagiului (formular propus de formator)

Autoevaluarea competeţelor de creare şi administrare a unui blog WordPress

Posturi referitoare la acest curs de formare (21 aprilie – 19 mai 2010)

Bine aţi venit pe acest blog! , aprilie 20, 2010

Programul real al stagiului, aprilie 20, 2010;

Crearea şi administrarea unui blog. Setările principale, aprilie 21, 2010

Lista blogurilor create de către cursanţi, aprilie 29, 2010

Despre cursul din data de 01 mai 2010, aprilie 29, 2010

Despre cursul din data de 19 mai 2010, mai 18, 2010

Crearea şi administrarea unui blog. Linia editorială, aprilie 30, 2010

Crearea şi administrarea unui blog: paginile, mai 1, 2010

Crearea şi administrarea unui blog: articolele, mai 1, 2010

Crearea şi administrarea unui blog: ilustrarea posturilormai 19, 2010

Crearea şi administrarea unui blog: încărcarea unui document audiomai 19, 2010

Crearea şi administrarea unui blog: inserarea unui document audiovizual on-line, mai 19, 2010

Crearea şi administrarea unui blog: utilizatorii, mai 19, 2010

Crearea şi administrarea unui blog: comentariile, mai 19, 2010

Criterii de evaluare a blogurilor realizate de către participanţii la programul de formare, mai 19, 2010

Lista blogurilor create de participanţii la acest program de formare, mai 19, 2010

Mulţumiri, mai 19, 2010

Lista blogurilor create de către cursanţi

Nr.crt. Numele şi prenumele Titlul blogului Adresa
1. Barb Gianina Bibliotecavasilegoldis’s Blog http://bibliotecavasilegoldis.wordpress.com/
2. Barb Mirela Bibliotecalucianblaga’s Blog http://bibliotecalucianblaga.wordpress.com/
3. Bardi Natalia Axsever Blog http://axsever.wordpress.com/
4. Bazilescu Sebastian Blog inaccesibil http://sebastian1950.wordpress.com
5. Bendea Mariana Sidonia Grupul Scolar Abrud http://mirelabendea.wordpress.com
6. Birz Lucretia Clubul de lectură http://lecturaclub.wordpress.com
7. Brad Maria Printre cuvinte http://cercimclain.wordpress.com
8. Bugan Luminiţa Mihaela Filosofiechimiebibl’s Blog http://filosofiechimiebibl.wordpress.com
9. Cărpinişan Alina-Elena Bibliotecalazarescucugir’s Blog http://bibliotecalazarescucugir.wordpress.com/
10. Cioara Damingher Ramona Generala Abrud http://blogscolar.wordpress.com/
11. Crişan Alina Exploitation des documents authentiques http://alinacrisan.wordpress.com/
12 Ercsey Etelca Bibliotecabgk’s Blog http://bibliotecabgk.wordpress.com/
13 Gheorghiu Raluca Mirela Gheorghiuralucamirela’s Blog http://gheorghiuralucamirela.wordpress.com/
14. Honceru Gabriela Vh07’s BlogIunie http://www.vh07.wordpress.com
15. Jude Laurentiu Judelaurentiu’s Blog http://judelaurentiu.wordpress.com/
16. Lăncrăjan Vlaic Dafina Zambetul Matematicii’s Blog http://zambetulmatematicii.wordpress.com/
17. MărgineanRaluca The world of sports ralumargi.wordpress.com
18. Mihon Marinela Mihonmarinela’s Blog http://mihonmarinela.wordpress.com/
19 Muntean Maria Blogul Bibliotecii Colegiului Naţional Titu Maiorescu Aiud http://bcntmaiud.wordpress.com/
20. Muntean Viorica Scoalatomacocisiubiblioteca’s Blog http://scoalatomacocisiubiblioteca.wordpress.com/
21. Nandrea Maria Monicanandrea’s Blog http://monicanandrea.wordpress.com/
22. Oargă Maria Mariaciumbrud’s Blog http://mariaciumbrud.wordpress.com/
23. Onişoru Viorica Onisoruviorica’s Weblog http://onisoruvioricafr.wordpress.com/
24. Oros Ligia Metodistccdab’s Blog http://metodistccdab.wordpress.com/
25. Ota Silvia Secretariatccdab’s Blog http://secretariatccdab.wordpress.com
26. Oţel Emilia Camelia Maxitur’s Blog http://maxitur.wordpress.com/
27. Păcurar Iulia Monica Blogpimfr’s Blog http://blogpimfr.wordpress.com/
28. Panduru Ana Bibapulum’s Blog http://bibapulum.wordpress.com/

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *