L’Iliade illustrée par les Helléniste de 1ere

Découvrez Les élèves de Grec mettent en scène iliade.

Catégories: Non classé | Laisser un commentaire

Des élèves de seconde lisent des extraits du Dialogue des Dieux de Lucien

VÉNUS ET LA LUNE

dialogue lu par Adrien et Darina

dialogue lu par Darina et Zoé

Ἀφροδίτη
τί ταῦτα, Σελήνη, φασὶ ποιεῖν σε; ὁπόταν κατὰ τὴν Καρίαν γένῃ, ἱστάναι μέν σε τὸ ζεῦγος ἀφορῶσαν ἐς τὸν Ἐνδυμίωνα καθεύδοντα ὑπαίθριον ἅτε κυνηγέτην ὄντα;

Σελήνης
ἐρώτα, Ἀφροδίτη, τὸν σὸν υἱόν, ὅς μοι τούτων αἴτιος.

Ἀφροδίτη
ἔα: ἐκεῖνος ὑβριστής ἐστιν: ὥστε πολλάκις ἠπείλησα, εἰ μὴ παύσεται τοιαῦτα ποιῶν, κλάσειν μὲν αὐτοῦ τὰ τόξα καὶ τὴν φαρέτραν, περιαιρήσειν δὲ καὶ τὰ πτερά: ἤδη δὲ καὶ πληγὰς αὐτῷ ἐνέτεινα ἐς τὰς πυγὰς τῷ σανδάλῳ. ἀτὰρ εἰπέ μοι, καλὸς Ἐνδυμίων ἐστίν;

Σελήνης
ἐμοὶ μὲν καὶ πάνυ καλός, Ἀφροδίτη, δοκεῖ, καὶ μάλιστα ὅταν ὑποβαλόμενος ἐπὶ τῆς πέτρας τὴν χλαμύδα καθεύδῃ τῇ λαιᾷ μὲν ἔχων τὰ ἀκόντια ἤδη ἐκ τῆς χειρὸς ὑπορρέοντα, δεξιὰ δὲ περὶ τὴν κεφαλὴν ἐς τὸ ἄνω ἐπικεκλασμένη ἐπιπρέπῃ τῷ προσώπῳ περικειμένη, δὲ ὑπὸ τοῦ ὕπνου λελυμένος ἀναπνέῃ τὸ ἀμβρόσιον ἐκεῖνο ἆσθμα.

VÉNUS. Que dit-on de vous, chère Lune ? Que, lorsque vous êtes en Carie, vous arrêtez votre char pour contempler d’en haut le chasseur Endymion dormant à la belle étoile ?
LA LUNE. Demande, Vénus, à ton fils. C’est lui qui en est la cause.
VÉNUS. Ah ! c’est un insolent ! Je l’ai souvent menacé, s’il continuait d’agir ainsi, de briser son arc et son carquois, et de lui couper les ailes. Une fois même je l’ai claqué sur le derrière avec ma pantoufle.
Mais dis-moi, ton Endymion est-il beau ?
LA LUNE. Pour moi, Vénus, je le trouve charmant, surtout lorsque, s’étant fait un lit de sa tunique étendue sur une pierre, il repose, tenant de la main gauche des traits près de lui échapper, tandis que la droite, recourbée sur sa tête, encadre avec grâce son joli visage. Quand il est ainsi plongé dans le sommeil, sa bouche exhale une haleine d’ambroisie.

HERMES ET APOLLON

dialogue lu par Manon et Morgane

ρμῆς
τί σκυθρωπός, Ἄπολλον;

Ἀπόλλων
ὅτι, Ἑρμῆ, δυστυχῶ ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς.

Ἑρμῆς
ἄξιον μὲν λύπης τὸ τοιοῦτο: σὺ δὲ τί δυστυχεῖς; τὸ κατὰ τὴν Δάφνην σε λυπεῖ ἔτι;

Ἀπόλλων
οὐδαμῶς: ἀλλὰ ἐρώμενον πενθῶ τὸν Λάκωνα τὸν Οἰβάλου.

Ἑρμῆς
τέθνηκε γάρ, εἰπέ μοι, Ὑάκινθος;

Ἀπόλλων
καὶ μάλα.

Ἑρμῆς
πρὸς τίνος, Ἄπολλον; τίς οὕτως ἀνέραστος ἦν ὡς ἀποκτεῖναι τὸ καλὸν ἐκεῖνο μειράκιον;

Ἀπόλλων
αὐτοῦ ἐμοῦ τὸ ἔργον.

Ἑρμῆς
οὐκοῦν ἐμάνης, Ἄπολλον;

Ἀπόλλων
οὔκ, ἀλλὰ δυστύχημά τι ἀκούσιον ἐγένετο.

Ἑρμῆς
πῶς; ἐθέλω γὰρ ἀκοῦσαι τὸν τρόπον.

Ἀπόλλων

δισκεύειν ἐμάνθανε κἀγὼ συνεδίσκευον αὐτῷ, δὲ Ζέφυρος καταπνεύσας ἐπὶ κεφαλὴν τῷ παιδὶ ἐνέσεισε φέρων τὸν δίσκον, ὥστε ἀπὸ τῆς πληγῆς αἷμά τε ῥυῆναι πολὺ καὶ τὸν παῖδα εὐθέως ἀποθανεῖν.

MERCURE. D’où te vient cet air triste, Apollon ?
APOLLON. C’est, Mercure, que je suis bien malheureux en amours !
MERCURE. Juste sujet de tristesse, en effet. Mais quel est le motif de ton malheur ? Daphné cause-t-elle encore tes peines ?
APOLLON. Non, je regrette le Lacédémonien, fils d’Oebalus.
MERCURE. Hyacinthe est donc mort, dis-moi !
APOLLON. Hélas ! oui.
MERCURE. Et qui l’a tué, Apollon ? Qui peut avoir eu le coeur assez dur pour tuer un aussi joli garçon ?
APOLLON. C’est moi qui ai commis ce meurtre.
MERCURE. Étais-tu donc fou ?
APOLLON. Non, ce malheur est involontaire.
MERCURE. Comment cela ? Je désire entendre le récit de cette aventure.
APOLLON. Il apprenait à lancer le disque, et je le lançais avec lui, lorsque Zéphyr se met à souffler et dirige le disque sur la tête du pauvre enfant. Le coup fait jaillir le sang en abondance, et l’enfant expire sur-le-champ.

JUPITER ET LE SOLEIL

Lise lit les paroles de Jupiter

Ζεύς
οἷα πεποίηκας, Τιτάνων κακιστε; ἀπολώλεκας τὰ ἐν τῇ γῇ ἅπαντα, μειρακίῳ ἀνοήτῳ πιστεύσας τὸ ἅρμα, ὃς τὰ μὲν κατέφλεξε πρόσγειος ἐνεχθείς, τὰ δὲ ὑπὸ κρύους διαφθαρῆναι ἐποίησε πολὺ αὐτῶν ἀποσπάσας το πῦρ, καὶ εἰ μὴ ἐγὼ ξυνεὶς τὸ γιγνόμενον κατέβαλον αὐτὸν τῷ κεραυνῷ, οὐδὲ λείψανον ἀνθρώπων ἐπέμεινεν ἄν

Ἥλιος
ἥμαρτον, Ζεῦ, ἀλλὰ μὴ χαλέπαινε, εἰ ἐπείσθην υἱῷ πολλὰ ἱκετεύοντι: πόθεν γὰρ ἂν καὶ ἤλπισα τηλικοῦτο γενήσεσθαι κακόν;

Ζεύς
οὐκ ᾔδεις, ὅσης ἐδεῖτο ἀκριβείας τὸ πρᾶγμα καὶ ὡς, εἰ βραχύ τις ἐκβαίη τῆς ὁδοῦ, οἴχεται πάντα; ἠγνόεις δὲ καὶ τῶν ἵππων τὸν θυμόν, ὡς δεῖ ξυνέχειν ἀνάγκῃ τὸν χαλινόν;

Ἥλιος

πάντα μὲν ἠπιστάμην ταῦτα καὶ διὰ τοῦτο ἀντεῖχον ἐπὶ πολὺ καὶ οὐκ ἐπίστευον αὐτῷ τὴν ἔλασιν: (…) οἱ δὲ ἵπποι ὡς ᾔσθοντο οὐκ ὄντα ἐμὲ τὸν ἐπιβεβηκότα, καταφρονήσαντες τοῦ μειρακίου ἐξετράποντο τῆς ὁδοῦ καὶ τὰ δεινὰ ταῦτα ἐποίησαν: δὲ τὰς ἡνίας ἀφείς, οἶμαι δεδιὼς μὴ ἐκπέσῃ αὐτός, εἴχετο τῆς ἄντυγος.

JUPITER. La belle équipée, ô le plus mauvais des Titans ! Tu as tout détruit sur la terre, en confiant ton char à un jeune fou, qui en a brûlé une partie en s’approchant trop du soleil et qui a gelé l’autre en éloignant trop le feu.. Si je ne m’en étais aperçu et ne l’avais foudroyé, il ne resterait pas un morceau d’homme.

LE SOLEIL. J’ai eu tort, Jupiter, mais excuse-moi d’avoir cédé aux instances redoublées d’un fils. Pouvais-je prévoir qu’il en résulterait un si grand désastre ?
JUPITER. Eh ! ne savais-tu pas combien cet emploi exige d’adresse, que, pour peu qu’on s’écarte de la route, tout est perdu ? Ne connaissais-tu pas la fougue de tes chevaux, auxquels il faut toujours tenir la bride serrée ? LE SOLEIL. Je savais tout cela, et c’est ce qui m’a fait résister longtemps à mon fils et lui refuser la conduite de mes chevaux. (…) Les chevaux, sentant qu’ils n’avaient plus à faire à ma main, méprisèrent celle du jeune homme, se détournèrent de la route et causèrent tous ces malheurs. C’est alors que, craignant sans doute de tomber, il lâcha les rênes, pour se retenir aux bords du char.

Catégories: Non classé | Laisser un commentaire

Le Grec ancien pour les débutants au Lycée Jean Moulin d’Albertville

aff grec

Faites du Grec!

Catégories: Non classé | Laisser un commentaire

Des élèves lisent des extraits de la pièce Antigone de Sophocle

Ecoutez l’enregistrement et essayez de suivre avec le texte grec (les noms des personnages entre parenthèses ne sont pas lus)

Extrait 1 : Antigone dévoile son projet à Ismène : Ismène aidera-t-elle à soeur à l’accomplir?

texte antigone13

 

Extrait 2: Antigone, arrêtée par un garde alors qu’elle enterrait son frère, comparait devant Créon.

texte Antigone14

Catégories: Non classé | 1 Commentaire