Ghid de utilizare a unui grup Google

CE ESTE UN GRUP GOOGLE ?

GRUPURILE GOOGLE, create ?i gestionate cu ajutorul serviciului Google Groupes, permit comunicarea ?i colaborarea efectiv? între membrii lor.

În ce scop se poate utiliza un grup GOOGLE ?

 • pentru organizarea de reuniuni, conferin?e sau evenimente sociale pentru membrii s?i ;
 • pentru colaborarea cu alte persoane în cadrul unor proiecte comune ;
 • pentru stocarea ?i punerea la dispozi?ia utilizatorilor s?i a unor documente de diferite tipuri ;
 • pentru comunicarea cu ale persoane având acelea?i pasiuni sau acelea?i centre de interese;
 • pentru aprofundarea cuno?tin?elor dintr-un anumit domeniu.

Activit??i pentru care nu este nevoie de un cont Google

 • Consultarea mesajelor grupurilor publice
 • C?utarea grupurilor, membrilor sau autorilor
 • Trimiterea de mesaje c?tre grupuri cu acces liber sau în care sunte?i deja înscri?i
 • Participarea la un grup Google prin e-mail

ACTIVIT??I PENTRU CARE ESTE NECESAR? DESCHIDEREA UNUI CONT GOOGLE :

 • Crearea ?i gestionarea propriului dumneavoastr? grup Google
 • Trimiterea de mesaje prin intermediul interfe?ei Web Google
 • Crearea paginilor ?i transferarea fi?ierelor
 • Abonarea la un grup de discu?ii Usenet ?i primirea de mesaje electronice, via e-mail
 • Participarea la un grup Google prin intermediul interfe?ei Web Google
 • Modificarea tipului de abonare
 • Consultarea on-line a mesajelor care provin de la grupurile cu acces restrâns.

CONSULTA?I GHIDUL NOSTRU (FACE?I CLIC PE CUVÂNTUL GHID) PENTRU A AFLA MAI MULTE INFORMA?II ?I, DE CE NU, CREA?I-V? PROPRIUL DUMNEAVOASTR? GRUP.

GHIDUL ESTE REALIZAT PE BAZA INFORMA?IILOR DISPONIBILE ÎN RUBRICA « AJUTOR » A GRUPURILOR GOOGLE: http://groups.google.ro/support/?hl=fr

CONCEP?IA PREZENT?RII POWERPOINT, TRADUCEREA TEXTULUI DIN LIMBA FRANCEZ? ?I EXEMPLELE NE APAR?IN.

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *