Proiectul de lectur? « Scriitorul meu preferat în fondul documentar al CDI »

PRODUS DOCUMENTAR VIZAT: Bibliografia lucr?rilor de ?i despre …………..existente în fondul documentar al CDI

CLASA: a IX-a F

COORDONATOR: prof.Georgeta B?d?u

PERIOADA: 04 martie 2009-22 mai 2008

SARCINA DE LUCRU:

Identifica?i în fondul documentar al CDI lucr?ri scrise de …………….sau lucr?ri/studii despre……………… Pentru fiecare titlu ve?i redacta o referin?? bibliografic? dup? urm?torul model:

Pentru lucr?ri monografice (c?r?i):

NUMELE AUTORULUI, Prenumele. Titlu: Subtitlul. Men?iuni de responsabilitate secundar? (facultativ). Locul de apari?ie: Editura, Anul apari?iei.

Ex.ELIADE, Mircea. Întoarcerea din rai. Bucure?ti: Garamond-Interna?ional, [1995].

Pentru un studiu:

NUMELE AUTORULUI, Prenumele.Titlul studiului. În: Titlul lucr?rii. Locul de apari?ie: Editura, Anul apari?iei, pagina.

Ex.SPINETO, Natale. Mircea Eliade ?i redescoperirea gândirii simbolice. În:Eliadiana. Ia?i: Polirom, 1997, p.61-70.

Pentru un articol ap?rut într-un ziar sau o revist?:

NUMELE AUTORULUI, Prenumele. Titlul articolului. In: Titlul periodicului, Anul de vârst?, Anul de apari?ie, Num?rul de ordine al periodicului, paginile între care se g?se?te articolul citat.

Ex. Fondanèche, Daniel. Profesori, documentari?ti: aceea?i meserie. In: Studii de biblioteconomie ?i informare documentar?, 1996, nr.2, p.74-77.

TERMEN DE PREDARE A PRODUSULUI FINAL: 08 mai 2009

EVALUAREA PROIECTULUI: 08-22 MAI 2009

CRITERII DE EVALUARE:

  • Num?rul titlurilor identificate ?i pertinen?a selec?iei studiilor: 3 p
  • Corectitudinea redact?rii referin?ei bibliografice (respectarea succesiunii elementelor de descriere bibliografic? ?i a punctua?iei specifice): 3 p
  • Precizarea contribu?iei fiec?rui membru al echipei la efectuarea selec?iei: 1,5 p
Nr.crt. Numele ?i prenumele Titluri identificate Observa?ii
1.
2.
3.
4.
  1. Respectarea termenului stabilit pentru predarea articolelor selec?ionate: 1,5 p

Se acord? 1 punct din oficiu

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *