Instrumente de acces la colec?iile unei biblioteci/unui CDI: cataloagele de publica?ii

Instrumentul de baz? care faciliteaz? accesul publicului la depistarea rapid? a informa?iei este catalogul, fie el tradi?ional, pe fi?e, fie informatizat.

Catalogul alfabetic include fi?ele tuturor publica?iilor bibliotecii/centrului de documentare ?i informare în ordinea alfabetic? a numelui autorilor, iar în cazul lucr?rilor cu peste trei autori sau anonime în ordinea alfabetic? a titlurilor.

Catalogul sistematic con?ine fi?ele cu descrierile bibliografice principale ale publica?iilor bibliotecii, ordonate dup? con?inutul acestora, în ordinea  indicilor de clasificare zecimal? universal?. În cadrul aceleia?i clase, fi?ele sunt ordonate alfabetic.

Elementul care reprezint? intrarea în catalog se nume?te VEDET?.

Tipul catalogului Ce asigur?? Cum sunt ordonate fi?ele? Câte fi?e se întocmesc pentru un document?
CATALOG DE AUTORI Reg?sirea documentelor c?rora li se cunoa?te autorul Alfabetic, dup? vedeta AUTOR Maxim 3
CATALOG AL TITLURILOR Reg?sirea documentelor c?rora li se cunoa?te titlul Alfabetic, dup? vedeta TITLU 1
CATALOG PE MATERII (TEMATIC) Reg?sirea documentelor dup? un subiect, o tem?, un cuvânt cheie Alfabetic, dup? vedeta

MATERIE (subiect, tem?, cuvânt cheie)

Mai multe
CATALOG SISTEMATIC Reg?sirea documentelor dup? un domeniu (un subiect) În ordinea cresc?toare a indicilor CZU Mai multe
CATALOG TOPOGRAFIC Permite bibliotecarului/

documentaristului s? verifice starea colec?iilor

În ordinea cotelor 1

Cataloagele on-line localizeaz? documentele ?i arat? stocul (depozitul) unei anumite structuri documentare. Informa?iile con?inute în catalogul on-line sunt cele care se g?sesc ?i în cataloagele tradi?ionale de bibliotec? (vedete, descrieri bibliografice ?i localiz?rile documentelor). În plus, aici pot exista ?i informa?ii suplimentare privind activitatea de achizi?ie ?i eviden??. Ele pot con?ine, de asemenea, clasific?ri zecimale ?i descriptori, ceea ce va u?ura procesul de c?utare ?i reg?sire a informa?iilor pe domenii de cercetare.

Ex:

Activitate practic?:

Reg?sirea unui document existent în baza de date a BCU Bucure?ti (OPAC : On-line Public Access Catalogue)

Reg?sirea unui document existent în baza de date a Mediatecii Centrului Cultural Francez din Cluj.

Identificati în catalogul general on-line al BCU Bucure?ti romanul pe care l-a?i ales pentru proiectul de lectur? „O carte în senza?ii » (sau un alt roman scris de acela?i autor) ?i completa?i tabelul de mai jos:

Numele ?i prenumele: ………………………………….

Clasa:

Ex: Ionescu Anca
Criteriul de c?utare în baza de date Autor
Cota lucr?rii (pentru a afla cota, ve?i accesa în DESCRIEREA COMPLETA a lucr?rii rubrica  „Detalii disponibile ») II285077; II285077
Titlul lucr?rii Primavara ?i alte anotimpuri
Autor/Creator Le Clézio, Jean Marie Gustave
Loc, editura, an Bucuresti : Univers, 1993
Descriere fizica 215 p. ; 20 cm