Curs de formare a bibliotecarilor ?colari ?i profesorilor documentari?ti

In perioada 04-06 februarie 2015 am desf??urat la CCD Arad  cursul de formare a unui num?r de 26 bibliotecari ?colari ?i responsabili CDI.

Tema ?i modulele cursului: 

Activit??i pedagogice ?i culturale în structurile infodocumentare din înv???mântul preuniversitar

1. Demersul de cercetare documentar?: etape, activit??i specifice, modalit??i de evaluare (4 ore)

2. Proiecte interdisciplinare (6 ore)

3. Integrarea noilor tehnologii în activitatea didactic? ?i documentar? (6 ore)

4. Tehnici specifice de formare ?i stimulare a gustului pentru lectur? (6 ore)

Evaluarea cursan?ilor ?i a programului de formare (2 ore)

Obiectivele cursului: 

– cunoa?terea etapelor demersului de cercetare documentar?;

– cunoa?terea modalit??ilor de organizare ?i gestionare a spa?iului, timpului ?i resurselor în cadrul unei secven?e de ini?iere a elevilor în cercetarea documentar?;

–  identificarea axelor colabor?rii documentarist/bibliotecar-echip? pedagogic?;

– descoperirea unor noi modalit??i de integrare a CDI/bibliotecii ?colare ?i a profesorului documentarist/bibliotecarului în proiectele interdisciplinare desf??urate în unit??ile de înv???mânt preuniversitar;

– redactarea în echip? a unui proiect interdisciplinar pe o tem? propus? de c?tre formatoare, punând în eviden?? rolul CDI în buna desf??urare a proiectului;

– explorarea câtorva baze de date on-line pe care elevii le pot utiliza pentru a întocmi bibliografia unui proiect interdisciplinar sau cu caracter cultural;

– formarea abilit??ii de a gestiona dou? aplica?ii gratuite (una grafic? ?i una audio) care pot fi utilizate în activitatea curent? a CDI/bibliotecii ?colare;

– cunoa?terea unor noi modalit??i de promovare în spa?iul on-line a documentelor text, audio ?i video;

–  formarea abilit??ii de a proiecta ?i a pune în practic? un dispozitiv simplu anima?ie-lectur?/anima?ie cultural?;

– experimentarea în cadrul atelierelor cursului a muncii în echip? în vederea punerii în practic? a unor secven?e de ini?iere a elevilor în cercetarea documentar? în cadrul unui proiect interdisciplinar propus de c?tre formatoare ?i a unei tehnici de anima?ie-lectur?.

Ansamblul documentelor utilizate/distribuite cursan?ilor ?i o prezentare sucint? a fiec?rui modul de g?sesc la adresa: https://sites.google.com/site/activitaticdiarad2015

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *