Curs de formare a bibliotecarilor şcolari şi profesorilor documentarişti

In perioada 04-06 februarie 2015 am desfăşurat la CCD Arad  cursul de formare a unui număr de 26 bibliotecari şcolari şi responsabili CDI.

Tema şi modulele cursului: 

Activităţi pedagogice şi culturale în structurile infodocumentare din învăţământul preuniversitar

1. Demersul de cercetare documentară: etape, activităţi specifice, modalităţi de evaluare (4 ore)

2. Proiecte interdisciplinare (6 ore)

3. Integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică şi documentară (6 ore)

4. Tehnici specifice de formare şi stimulare a gustului pentru lectură (6 ore)

Evaluarea cursanţilor şi a programului de formare (2 ore)

Obiectivele cursului: 

– cunoaşterea etapelor demersului de cercetare documentară;

– cunoaşterea modalităţilor de organizare şi gestionare a spaţiului, timpului şi resurselor în cadrul unei secvenţe de iniţiere a elevilor în cercetarea documentară;

–  identificarea axelor colaborării documentarist/bibliotecar-echipă pedagogică;

– descoperirea unor noi modalităţi de integrare a CDI/bibliotecii şcolare şi a profesorului documentarist/bibliotecarului în proiectele interdisciplinare desfăşurate în unităţile de învăţământ preuniversitar;

– redactarea în echipă a unui proiect interdisciplinar pe o temă propusă de către formatoare, punând în evidenţă rolul CDI în buna desfăşurare a proiectului;

– explorarea câtorva baze de date on-line pe care elevii le pot utiliza pentru a întocmi bibliografia unui proiect interdisciplinar sau cu caracter cultural;

– formarea abilităţii de a gestiona două aplicaţii gratuite (una grafică şi una audio) care pot fi utilizate în activitatea curentă a CDI/bibliotecii şcolare;

– cunoaşterea unor noi modalităţi de promovare în spaţiul on-line a documentelor text, audio şi video;

–  formarea abilităţii de a proiecta şi a pune în practică un dispozitiv simplu animaţie-lectură/animaţie culturală;

– experimentarea în cadrul atelierelor cursului a muncii în echipă în vederea punerii în practică a unor secvenţe de iniţiere a elevilor în cercetarea documentară în cadrul unui proiect interdisciplinar propus de către formatoare şi a unei tehnici de animaţie-lectură.

Ansamblul documentelor utilizate/distribuite cursanţilor şi o prezentare sucintă a fiecărui modul de găsesc la adresa: https://sites.google.com/site/activitaticdiarad2015

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *