Proiectele eTwinning – o form? modern? de înv??are (atelier)

Data: mar?i, 02/02/2016; vineri, 05/02/2016

Durata: 3 ore (14,30 – 17,30)

Loc de desf??urare: Colegiul Na?ional “Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia

Sala AEL (parter)

Durata: 3 ore (14,30 – 17,30)

Loc de desf??urare: Sala AEL (parter)

Formator: Georgeta B?d?u, profesor de limba francez?, grad didactic I, Colegiul Na?ional “Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia

Con?inuturi vizate:

  1. Prezentarea ac?iunii eTwinning: defini?ie, scurt istoric, facilit??i oferite cadrelor didactice ?i elevilor implica?i în proiectele eTwinning, condi?ii de acces la instrumentele eTwinning
  2. Prezentarea etapelor ?i a modului de desf??urare a unui proiect eTwinning (proiectul “Lectures partagées” , premiat în 2011 la Budapesta drept cel mai bun proiect eTwinning în limba francez? desf??urat în anul ?colar 2009-2010)
  3. Prezentarea modului de administrare a unui Twinspace: acces, invitarea/înscrierea/suprimarea unor colaboratori (elevi, cadre didactice), crearea unei pagini, publicarea unui document de tip imagine, text, video, crearea unui subiect de discu?ii, publicarea unui anun?
  4. Experimentarea utiliz?rii platformei eTwinning ?i c?utarea de parteneri de proiect

Suportul de curs ?i recomand?rile bibliografice/webografice sunt accesibile aici:  http://padlet.com/geta_badau/atelieretwinning2016

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *