Badau, Georgeta; Panait,  Antonina. Amenajarea si gestionarea unui CDI: Ghid pentru personalul din centrele de documentare ?i informare

 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….

B?d?u, Georgeta; Panait,  Antonina . Amenajarea ?i gestionarea unui CDI: Ghid pentru personalul din centrele de documentare ?i informare. Alba Iulia : [s.n.], 2009.

ISBN:  978-973-0-06751-4

Pentru a consulta si descarca gratuit diferitele capitole, faceti clic pe numele capitolului care va intereseaza.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SUMARUL LUCR?RII:

1. GESTIONAREA SPATIULUI CDI
1.1. Spatii specifice: suprafe?e, caracteristici (amplasare, dotare cu materiale ?i echipamente informatice ?i audiovizuale) p.2-10
1.2. Iluminare, caldur?, alimentare cu energie electric?, securitate, norme P.S.I. p.11
2. GESTIONAREA MATERIALELOR SI A ECHIPAMENTELOR
2.1. Mobilierul p.12-18
2.2. Materialele decorative ?i de semnalare p.19-20
3. GESTIONAREA FONDULUI DOCUMENTAR AL UNUI CENTRU DE DOCUMENTARE SI INFORMARE
3.1. Dezvoltarea colectiilor: politica de achizi?ii, modalit??i de completare a fondului documentar p.22-23
3.2. Eviden?a publica?iilor: eviden?a global? ?i eviden?a individual?

 

p.23-34
3.3. Cotarea, indexarea/clasificarea ?i catalogarea publica?iilor p.35-47
3.4. Organizarea fondului documentar p.48
3.5. Organizarea cataloagelor tradi?ionale ?i informatizate p.49-55
3.6. Verificarea fondului documentar al centrului de documentare ?i informare ?i scoaterea din gestiune a anumitor categorii de documente p.55-57
3.7. Informatizarea centrului de documentare ?i informare p.57-61
4. UTILIZAREA PROGRAMATA SI NEPROGRAMATA A CDI_ROI_PLANIFICAREA ACTIVITATILOR_EVALUAREA ACTIVITATII CDI
4.1. Regulamentul de organizare ?i func?ionare a C.D.I. p.62
4.2. Planificarea activitatilor p.62-63
4.3. Utilizarea programatati utilizarea neprogramata a C.D.I. p.63-67
4.4. Evaluarea activitatii C.D.I. p.67-69
BIBLIOGRAFIE SI WEBOGRAFIE p.70-72