Scurta analiza a „Itinerariului spiritual” al lui Mircea Eliade

Sursa imaginii: https://ovidiupecican.wordpress.com/tag/mircea-eliade/

În procesul definirii unei identit??i culturale române?ti, comparabil? cu celelalte culturi ale Europei moderne, perioada interbelic? s-a constituit ca un moment de apogeu, în care se întâlnesc nume consacrate dinaintea Primului R?zboi Mondial, dar apar ?i noi personalit??i. Unul dintre spiritele creatoare care a pus deoparte specificul na?ional, f?r? îns? a-l nega, care s-a preocupat de ridicarea românului la nivelul Europei prin actul lui creator, a fost Mircea Eliade.

Am ales s? încerc?m, timid, în acest studiu o analiz? a “Itinerariului spiritual” al lui Mircea Eliade pentru c? facem parte dintre aceia care cred cu t?rie c? cele 12 articole-trepte constituie un punct luminos în biografia spiritual? a oric?rui intelectual. ?i pentru c? a fost o vreme în care am a?teptam deschiderea libr?riilor postdecembriste pentru a le cump?ra cu aceea?i înfrigurare cu care trebuie s? fi a?teptat cândva un adolescent sibian de 17 ani, pe numele s?u Emil Cioran, pachetul cu exemplarele din « Cuvântul » pentru a putea citi serialul lui Eliade.

La nivelul de larg? anvergur? cultural? ?i adâncime a cunoa?terii, care i-a asigurat statutul de maestru al filosofiei culturii universale, Eliade a ajuns pornind de la exerci?iul publicistic cotidian, urmat cu asiduitate pe parcursul întregii vie?i. Domeniul debutului absolut în literatur?, la paisprezece ani, este tocmai acela al publicisticii, pentru ca la dou?zeci de ani tân?rul Mircea Eliade s? contabilizeze în portofoliul s?u curricular cifra impresionant? de peste o mie de articole scrise ?i publicate, a?a dup? cum ne asigur? Mircea Handoca. Textele publicistice eliadiene preced uneori studii mai ample sau expediaz? pur ?i simplu, la modul critic, sincopele depistate în pulsul societ??ii momentului. Nu trebuie omis nici faptul c? tematica ?i formatul de pres? abordate de gazetarul Mircea Eliade sunt din cele mai diverse, de la articolul polemic la reportajul de c?l?torie. […]

Pentru a citi textul integral, da?i clic aici