Recunoasterea publica a rezultatelor în cadrul eTwinning

Lansat la 14 ianuarie 2005 ca ac?iune transversal? a programului Comisiei Europene « Educa?ie ?i formare de-a lungul întregii vie?i », programul eTwinning reprezint? o opera?iune de cooperare pedagogic? prin intermediul noilor tehnologii, destinat? tuturor ?colilor din înv???mântul preuniversitar ?i tuturor cadrelor didactice din Europa, indiferent de disciplina predat?.
Un proiect eTwinning trebuie s? aib? cel pu?in 2 parteneri din dou? ??ri europene diferite. Gra?ie programului eTwinning + partenerii de proiect pot proveni ?i din ??ri situate în vecin?tatea Europei.
Din anul 2009 ?i pân? în prezent, elevii ?i cadrele didactice din institu?ia noastr? au participat la mai multe proiecte eTwinning, în limba francez? (fondatori de proiect ?i colaboratori) ?i în limba englez? (colaboratori).
 ……………….
Exist? dou? tipuri de recunoa?tere public? a rezultatelor în cadrul eTwinning (mai multe informa?ii aici: https://www.etwinning.net/ro/pub/projects/awards.htm)

– Premiile europene eTwinning

– Certificatele de calitate

 ………………….
În anul 2011, proiectul nostru eTwinning “Lectures partagées” desf??urat în anul ?colar 2009-2010 în parteneriat cu Liceul Francez “Sainte Puchérie” din Instanbul, a primit Premiul European eTwinning la categoria “Proiecte în limba francez?”. Decernarea premiilor eTwinning a avut loc la Budapesta (Ungaria). Ecourile din presa local? ?i na?ional? pot fi consultate aici: https://lewebpedagogique.com/lecturespartagees/nos-recompenses/
Tot în anul 2011, în urma competi?iei na?ionale „Ambasada eTwinning in ?coala mea” institu?ia noastr? a primit titlul de “Ambasada eTwinning”: http://newtwinspace.etwinning.net/web/p16859/home
Activit??ile proiectelor noastre se desf??oar? în cadrul Clubului “eTwnning HCC”.  Statutul clubului poate fi consultat aici:  http://www.hcc.ro/images/pdf-uri/2_1_Statut_club_eTwinning.pdf
……………………………. 
Lista proiectelor eTwinning la care am participat ca profesor fondator (anii ?colari 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016, 2016-2017) sau partener de proiect (anul ?colar 2017-2018)
“Lectures partagées” (2009-2010) (proiect câ?tig?tor al Premiului european e-Twinning 2011 la categoria special? “Proiecte în limba francez?”). Partener de proiect: Liceul francez Sainte-Pulchérie din Istanbul (Turcia): https://lewebpedagogique.com/lecturespartagees/
 …………………………..
„Fascination du surnaturel” (2011-2013). Certificat na?ional de calitate (2013). Partener de proiect: Liceul „Guy de Maupassant” din Fécamp – Normandia (Fran?a): http://new-twinspace.etwinning.net/web/p68997/welcome 
 …………………………..
„Des mots et des images de nos villes et nos voyages” (2015-2016). Certificat na?ional de calitate ?i Certificat european de calitate (2016). Premiul I la competitia na?ional? eTwinning 2016, categoria Liceu. Partener de proiect: Liceul ?tiin?ific „Francesco Cecioni” din Livorno (Italia): https://twinspace.etwinning.net/9939/home
 ……………………………..
„La femme et son destin dans la société, la littérature et les arts visuels des derniers siècles” (2016-2017). Certificat na?ional de calitate ?i Certificat european de calitate (2017). Partener de proiect: Liceul ?tiin?ific „Francesco Cecioni” din Livorno (Italia): https://twinspace.etwinning.net/23665/home 
…………………………….

Postcard friends – European Day of Languages 2017! (15.09.2017 – 15.10.2017). Multipli parteneri europeni. https://twinspace.etwinning.net/44085/home

Si loin, si proches… Nos histoires se ressemblent (2017-2018). Parteneri de proiect: Lycée de l’Edit din Roussillon (Fran?a),  Liceul IES EL CHAPARIL din Nerja (Spania), Liceul ?tiin?ific „Francesco Cecioni” din Livorno, Liceul Statal de ?tiin?e Umane ?i Lingvistice din Palermo (Italia), Liceul teoretic „Panait Cerna” din Br?ila (România). https://twinspace.etwinning.net/42783/home

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *