Atelier DELF

Creat cu Padlet

În 23-24 noiembrie 2019, Institutul Francez din Cluj organizeaza o noua sesiune de examene DELF/DALF la Colegiul National „Horea, Closca si Crisan” din Alba Iulia, centru delocalizat de examene de limba franceza cu recunoastere internationala.

La adresa https://sites.google.com/site/hccabeducativ/home/delf-dalf-2016  pot fi consultate informa?ii detaliate despre aceasta sesiune de examene.

Elevii care promoveaza, pe parcursul învatamântului preuniversitar, examenul DELF, nivel A2 sau superior, primesc nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaaie internationala (cf. Ordinului de ministru nr. 4.829/2018 privind organizarea si desfasurarea admiterii în învatamântul liceal de stat pentru anul scolar 2019 – 2020, art.5, modificat si completat prin Ordinul de ministru nr. 3.132/2019), iar elevii care promoveaza pe parcursul învatamântului preuniversitar examenul DELF, nivel B1 sau nivel B2, respectiv DALF, nivel C1 sau C2, pot solicita recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul învatamântului liceal din cadrul examenului de bacalaureat (cf. Ordinului Nr. 4950/2019 din 27 august 2019 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national – 2020, art.4).

În vederea promovarii acestui examen cu recunoastere internationala în rândul elevilor din judetul nostru si al familiarizarii lor  cu structura probelor de examen, modalitatea de desfasurare si criteriile de evaluare va avea loc sâmbata, 12 octombrie 2012, între orele 10,00 si 14,00, un atelier de formare destinat profesorilor de limba franceza din scoli generale si licee.

Evenimentul are loc sub coordonarea dnei Mihaela Popa, director de cursuri la Institutul Francez din Cluj, ?i a dlui prof. Valeriu Cerbu, director la Colegiul National „Horea, Closca si Crisan” din Alba Iulia.

Atelierul este moderat de prof. Georgeta Badau, evaluator certificat DELF,  si se va desfasura la Punctul de informare EPAS-HCC (sala 7, parter).

Certificarea participarii la cele 4 ore ale atelierul DELF va fi facuta prin adeverinta de participare.

DESCRIEREA ATELIERULUI

Loc de desfasurare: Punct de informare EPAS (sala 7, parter)

Data si durata atelierului: 12/10/2019;  10h00-14h00

Public tinta: profesori de limba franceza

Formator: prof. Georgeta Badau

Obiective :

Acest atelier îsi propune sa le permita participantilor:

– sa descopere structura examenului DELF pentru fiecare dintre cele 4 nivele (A1, A2, B1, B2)

– sa se familiarizeze cu instrumentele de evaluare

– sa evalueze probe scrise si orale (înregistrari video,  extrase din probe scrise DELF)

Activitati:

10h00-11h00

Prezentarea generala a examenului DELF (versiuni de examen, condi?ii de înscriere, modalitate de certificare, recunoa?terea examenului DELF în sistemul de învatamânt preuniversitar din România)

11h00-12h00

Structura examenului DELF A1/A2/B1/B2

– definirea specificului probei

– analizarea competentelor evaluate pentru fiecare exercitiu

– identificarea tipurilor de documente sonore/scrise propuse în cadrul examenului

– determinarea tipului de instrumente de evaluare propuse (QCM, QROC etc)

12h00-13h30

Simularea unei secvente de evaluare a probei individuale ?i a probelor colective ale examenului DELF conform principiilor de evaluare si instrumentelor Centrului International de Studii Pedagogice din Sèvres

13h30-13h45

Prezentarea concursului « Mon DELF à moi »

13h45-14h00

Evaluarea atelierului

Suport de curs :

Fise de lucru individuale, grile de evaluare DELF, prezentari PowerPoint, înregistrari video/audio, videoproiectie comentata a unor resurse on line, pagina WEB a atelierului: https://padlet.com/gbadau/8suv4gy1hz3

Evaluare:Chestionar individual

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *