Activitati pedagogice si culturale în structurile infodocumentare din învatamântul preuniversitar

Formator: Georgeta B?d?u

Public vizat: bibliotecari, profesori documentari?ti, responsabili CDI/biblioteci ?colare

Organizator: Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad

Perioada: 4 – 6 februarie 2015 (24 de ore)

Durata: 24 de ore

Prezentarea cursului: