Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficienta a limbii franceze si evaluarea la nivel european a competentelor lingvistice

Formarea continu? a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficient? a limbii franceze ?i evaluarea la nivel european a competen?elor lingvistice
Ministerul Educa?iei Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, în parteneriat cu SIVECO România, a implementat începând cu data de 01.11.2010 proiectele strategice „Formarea continu? a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficient? a limbii franceze ?i evaluarea la nivel european a competen?elor lingvistice” (POSDRU/87/1.3/S/62771).  4.500 de profesori de limba francez? din toat? ?ara au fost instrui?i gratuit pentru dobândirea competen?elor digitale ?i aplicarea acestora la clas?. Proiectul s-a derulat pe o perioad? de 30 de luni ?i a fost cofinan?at de Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritar? 1: Educa?ia ?i formarea profesional? în sprijinul cre?terii economice ?i dezvolt?rii societ??ii bazate pe cunoa?tere” (vezi prezentarea proiectelor în fi?ier ata?at).
În jude?ul Alba au existat 3 centre de formare pentru limba francez? :
Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia. Formatori: inf.Mariana Com?a (formator TIC), prof. Georgeta B?d?u (formator curs ?tiin?ific de limba francez?)
Colegiul Tehnic din Aiud. prof. Ramona Humeniuc (formator TIC), prof. Dana Com?a (formator curs ?tiin?ific de limba francez?)
Colegiul Na?ional „Avram Iancu” din Cîmpeni.  prof.Alina Marieta Iancu (formator TIC), prof. Roxana Bodea (formator curs ?tiin?ific de limba francez?)

In cadrul acestui proiect, fiecare cursant a beneficiat de dou? programe de formare acreditate:
1. Introducere în tehnologia informa?iei (64 de ore ?i 16 credite profesionale transferabile)
2. Dimensiuni europene moderne în predarea limbii franceze/engleze (89 de ore de formare ?i 25 de credite profesionale transferabile)

Site-ul oficial al proiectului poate fi consultat la adresa:  http://franceza-fse.edu.ro/
Site-urile  pe care le-am creat pentru cursul ?tiin?ific de limba francez?  la Centrul de formare nr.1- Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia pot fi consultate aici:
– Grupa 1 (17/03/2012-26/05/2012): http://lewebpedagogique.com/gb62771/
– Grupa 2 (01/09/2012-15/12/2012): https://sites.google.com/site/62771gb2alba/
– Grupa 3 (23/03/2013-08/06/20139: https://sites.google.com/site/fr3alba/
– Grupa 4 (03//11/2013-26/11/2013): https://sites.google.com/site/g4hccab2013/