Carti, articole, contributii/Livres, articles, contributions

În volum: 

Pentru a desc?rca gratuit versiunea PDF a documentelor sau pentru a le consulta on line, face?i clic pe numele lor. Dac? nu exist? link func?ional, înseamn? c?, pentru moment, lucr?rile/articolele nu sunt disponibile în variant? on line.

Centrul de Documentare ?i Informare. Alba Iulia: [s.n.], 2002 (membru al colectivului de autori). ISBN 973-0-02843-5

B?d?u, Georgeta. Ini?iere în cercetarea documentar? : partea I. Alba

Iulia : [s.n.], 2004. ISBN: 973-0-03610-1

Lucrarea face parte din bibliografia orientativ? pentru concursul na?ional de ocupare a posturilor de profesori documentari?ti, respectiv pentru examenele de acordare a definitiv?rii ?i a gradelor didactice I ?i II, specializarea « Profesor documentarist ».

 

 

 

 

Proiectul educativ « Ziua Gustului ». In: Lucr?rile Conferin?ei interna?ionale „Bibliotecile pedagogice în societatea (re)cunoa?terii (Bucure?ti, 28-30 septembrie 2005).Vol.I, Bucure?ti, 2006, p.44-53.

Les Centres de Documentation et d’Information au service du français. In: Actes du Forum Innover en français: 25 et 26 mars 2006. Bucure?ti: [s.n.], 2006, p.118-119.

B?d?u, Georgeta; Panait,  Antonina . Amenajarea ?i gestionarea unui CDI: Ghid pentru personalul din centrele de documentare ?i informare. Alba Iulia : [s.n.], 2009. ISBN:  978-973-0-06751-4 

Lucrarea face parte din bibliografia orientativ? pentru concursul na?ional de ocupare a posturilor de profesori documentari?ti, respectiv pentru examenele de acordare a definitiv?rii ?i a gradelor didactice I ?i II, specializarea « Profesor documentarist ».

 

 

 

Invatarea_prin_proiecte_eTwinningB?d?u, Georgeta. Lectures partagées. In: Înv??area prin proiecte eTwinning. Compendiu de practici didactice inovative realizate prin activit??i de parteneriat cu ?coli europene. Bucure?ti: Editura Universitar?, 2013, p.49.  ISBN: 978-606-591-746-0.

Coutumes et traditions populaires dans le département d’Alba. Alba Iulia: Universul ?colii Albei, 2015. ISBN: 978-606-8683-33-1 (coordonator volum)

Valorificarea proiectelor eTwinning în curriculumul limbilor moderne. Profesorul de limbi moderne ?i profesorul documentarist/bibliotecarul ?colar – parteneri inconturnabili într-un proiect eTwinning. In : «Valorificarea pedagogic? a parteneriatelor ?colare eTwinning», coord. Simona Velea, editat în versiune pilot sub egida Institutului pentru ?tiin?ele Educa?iei, Bucure?ti, 2015, p.18-25, p. 80-98. 

B?D?U, Georgeta. De la lecture-plaisir à la lecture documentaire en classe de FLE. Alba Iulia: [s.n.], 2018. ISBN 978-973-0-27792.

În ziare ?i reviste:

Pierre Emmanuel : Mistica abisului: traducere din limba francez?. In: Dicobolul, nr.3, martie 1998.

B?d?u, Georgeta; Nagy, Sorina. Pourquoi évaluer un élève. In : Bulletin d’information pédagogique, nr.18-19, februarie 2000, p.66 .

B?d?u, Georgeta; Nagy, Sorina. Les fous de la glisse et leur drôle de planche : fiche pratique. In : Bulletin d’information pédagogique, nr.18-19, februarie 2000, p.71.

B?d?u, Georgeta; Nagy, Sorina. [email protected]: un vif axe en classe de langue. In : Le Messager, nr.2, 2000, p.4-5.

Programa pentru curs op?ional : [Ini?iere în cercetarea documentar?. Clasa a VI-a]. In: Universul ?colii, februarie 2003, p.15-16.

Cronica unui proiect anun?at. In: Universul ?colii, februarie 2004, p.11-14.

Tenta?ia informa?iei. In: Universul ?colii, februarie 2005, p.16-17.

Profesorul documentarist. In: Tribuna înv???mântului, mai 2005.

Integrarea demersului de cercetare documentar? în ora de limbi str?ine. In : Universul ?colii, nr.3-4 din martie-aprilie 2006, p. 21-23.

Mircea Eliade : exerci?iu de recitire. In : Universul ?colii, nr.7 din septembrie 2006, p. 21.

Constituirea fondului documentar al CDI în func?ie de rolul s?u pedagogic ?i cultural. În : Magister : revist? editat? de CCD Sibiu, nr. 28 din aprilie 2007, p.27-28.

Apprendre le français avec TV5. În : Idei în vrac : supliment metodico-aplicativ al revistei Magister, nr. 28 din aprilie 2007, p.2.

Locul cercet?rii documentare în procesul instructiv-educativ. În : Idei în vrac : supliment metodico-aplicativ al revistei Magster, nr. 28 din aprilie 2007, p.4-7.

Scurt? radiografie infodocumentar?. In: Universul ?colii, nr.2, februarie 2008, 8-11. (coautor).

Când verbul lire suport? imperativul In: Universul ?colii, nr.2, februarie 2008, p.8-11.

Clin d’oeil sur un CDI francophone. In : Actes du Colloque « Education à la culture informationnelle ». Lille, 16-18 octobre 2008. Disponibil on-line pe site-ul L’archive ouverte HAL-SHS (Hyper Article en Ligne – Sciences de l’Homme et de la Société) : https://halshs.archives-ouvertes.fr/sic_00344920

Le documentaliste dans son labyrinthe. In : Actes des 4èmes Rencontres SavoirsCDI : « Quelles ressources pour enseigner-apprendre l’Europe ». Chasseneuil du Poitou –Poitiers (Franta). 25-27 octobre 2008.

Când noile tehnologii ele inform?rii ?i comunic?rii intr? în ora de limba francez?. In: Universul scolii, nr.10, octombrie 2008, p.19-20.

Când filmul intr? în ora de limba francez?……In: Zilele ?colii Albei: Simpozion de didactic?: edi?ia a VIII-a: Sec?iunea 6: Rolul proiectelor în realizarea unor parteneriate autentice în educa?ie. Alba Iulia, 24 mai 2008 (ISSN 1844-8313)

Un nouveau métier dans le système éducatif roumain. In : Les Cahiers pédagogiques, nr.470, februarie 2009.

Intégrer l’Internet en classe de français ou (re)découvrir le plaisir d’enseigner/apprendre cette langue vivante. In : Universul ?colii, an XI, februarie-martie 2009, nr. 2-3(102-103), p.7-8.

Je vous trouve très beau » : proposition d’exploitation pédagogique du film en classe de FLE. In : Universul ?colii, An XI, nr. 6, 2009.

Curierul cititorilor » sau despre înv??area limbii franceze f?r? ur? ?i p?rtinire. In: Simpozionul na?ional « Zilele ?colii Albei », edi?ia a IX-a, 16 mai 2009. [resurs? electronic?]. Casa Corpului Didactic Alba, 2013, ISSN 1844- 8313.

Când lectura nu (mai) este un act solitar: cronica unui proiect româno-turc. In: Simpozionul na?ional « Zilele ?colii Albei », edi?ia a X-a, 28 mai 2010, [resurs? electronic?]. Casa Corpului Didactic Alba, 2013, ISSN 1844- 8313.

Întâlniri nea?teptate  : un exemplu de stimulare a creativit??ii prin exploatarea imaginii cinematografice în ora de limba francez?. In : Zilele ?colii Albei: simpozion de didactic?: edi?ia a XI-a: sec?iunea 9: Proiecte educative în structuri infodocumentare, 03 iunie 2011, [resurs? electronic?]. Casa Corpului Didactic Alba, 2013, ISSN 1844- 8313

Demange-Ducrot, Christelle ; B?d?u, Georgeta. « Quand les blogs donnent envie de lire… ». In: Inter CDI N° 234, noiembrie-decembrie 2011

Poezia care une?te sau despre importan?a redact?rii creative în ora de limba francez?. In: Zilele ?colii Albei: Simpozion de didactic?: edi?ia a XII-a: sec?iunea Multiculturalism în sistemul educa?ional, 08 iunie 2012 [resurs? electronic?]. Casa Corpului Didactic Alba, 2012, 1 CD-ROM (ISSN 1844-8313)

B?d?u, Georgeta; Cri?an, Alina. Cuvinte pentru a vedea: un exemplu de stimulare a creativit??ii prin exploatarea operelor de art? în ora de limba francez?. In: Zilele ?colii Albei: simpozion de didactic?: edi?ia a XIII-a: sec?iunea Multiculturalism în sistemul educa?ional, 14 iunie 2013 [resurs? electronic?]. Casa Corpului Didactic Alba, 2013, 1 CD-ROM (ISSN CD 1844-8313)

Vins, vignes et vignerons dans le département d’Alba. In: L’interdisciplinarité au service du bilingue. Gala?i, 2014, ISBN 978-973-0-17558-5

Vinuri, podgorii ?i viticultori din jude?ul Alba sau despre descoperirea poten?ialului economic ?i cultural al jude?ului prin intermediul unui CD?. In: Zilele ?colii Albei: simpozion de didactic?: edi?ia a XIV-a: sec?iunea Curriculum la decizia ?colii, 13 iunie 2014 [resurs? electronic?]. Casa Corpului Didactic Alba, 2014, 1 CD-ROM (ISSN CD 1844-8313)

L’héritage historique et culturel de la Dacie : un atout pour le département d’Alba. In: L’interdisciplinarité au service du bilingue. Gala?i, 2015, ISSN 2457-984X; ISSN-L 2457-984X

Cronica unui proiect eTwinning. In: Zilele ?colii Albei: simpozion de didactic?: sec?iunea Proiecte educative în structuri infodocumentare», 10 iunie 2016 [resurs? electronic?]. Casa Corpului Didactic Alba, 2016, 1 CD-ROM (ISSN CD 1844-8313)

Formarea responsabililor bibliotecilor ?i centrelor de documentare ?i informare în domeniul proiectelor pedagogice ?i culturale. In: Zilele ?colii Albei: simpozion de didactic?: sec?iunea Proiecte educative în structuri infodocumentare», 5 mai 2017 [resurs? electronic?]. Casa Corpului Didactic Alba, 2017, 1 CD-ROM (ISSN CD 1844-8313)

On-line:

Découvrir la Normandie : parcours pédagogique » (plan de implementare a unit??ii de înv??are ?i fi?? pedagogic?). Documente publicate pe site-ul înv???mântului bilingv francofon din România: http://www.vizavi-edu.ro , decembrie 2008

Les nouveaux outils. Le blog : ils l’utilisent… et vous en parlent : contribu?ie la dosarul « Des outils “web 2.0? dans l’enseignement du français », octombrie 2009, dosar publicat pe site-ul Franc-parler: la communauté mondiale des professeurs de français : www.francparler.org

Enseigner/apprendre le français avec Radio France Internationale (RFI) , ghid publicat pe blogul https://lewebpedagogique.com/flegbadau , noiembrie 2009

Découvrir une chanteuse française : Vanessa Paradis : fi?? pedagogic? publicat? pe site-ul înv???mântului bilingv francofon din România , februarie 2010 : http://www.vizavi-edu.ro/

Crearea ?i utilizarea unui blog WordPress : ghid pentru uzul cadrelor didactice ?i bibliotecarilor , publicat pe blogul https://lewebpedagogique.com/flegbadau, aprilie 2010

Traducerea în limba român? a lucr?rii Tilbian, Carole (2005). Biblioteci ?i bibliotecari din înv???mântul secundar. Savoirs CDI. On-line : http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=1464 Titlul original: Bibliothèques et bibliothécaires scolaires du second degré en France, februarie 2010

La presse en classe de FLE: la structure d’un article de presse. Fi?? pedagogic? publicat? pe blogul mediatecii Institutului Francez din Cluj, ianuarie 2009

Le CDI du Colegiul National “Horea, Closca si Crisan » d’Alba Iulia (Roumanie): interview de Georgeta B?d?u et Lucre?ia Bîrz : par Anne Francou, Savoirscdi. Interviu publicat pe site-ul Savoirs CDI: des ressources professionnelles pour les enseignants-documentalistes : http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=1313 , martie 2010

 Utilizarea platformei eLearning Free Campus Dokeos în înv??area limbii franceze la liceuArticolul de fa??, redactat în vederea particip?rii la competi?ia Utilizarea noilor tehnologii în clas?, descrie o modalitate de integrare a platformei eLearning Free Campus Dokeos în activit??ile destinate elevilor din studiaz? limba francez? la liceu.

Initiation à l’utilisation du système Sanako Study 1200 : guide à l’usage des enseignants de français: Alba Iulia, 2011

Elaborare de regulamente, programe na?ionale:

Membru al echipei care a elaborat primul Regulament de Organizare ?i Func?ionare a Centrului de Documentare ?i Informare din România (2004). Membru al echipei care a elaborat Statutul profesorului de documentarist, Fi?a postului ?i Fi?a de evaluare a profesorului documentarist (2004) Documentele sunt consultabile la aici.  Regulamentul de organizare ?i func?ionare a bibliotecilor ?colare ?i a centrelor de documentare ?i informare aprobat prin OMECTS 5556/7 octombrie 2011,  a înlocuit aceste documente preluându-le îns? ideile.

Membru al echipei care a elaborat prima program? din România pentru concursul na?ional de ocupare a posturilor vacante de profesor documentarist. Programa este consultabil? din toamna lui 2007 pe site-ul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului . Programa a fost aprobat? din nou, cu minime modific?ri, prin OMECS nr.5558/27.10.2015 ?i poate fi consultat? aici.

Membru în grupul de formatori na?ionali care au elaborat în luna noiembrie 2010, la stagiul de la Sibiu, sub coordonarea lui Jean-Pierre Veran, propunerea de procedur? de efectuare a inspec?iilor pentru acordarea definitiv?rii în înv???mânt ?i a gradelor didactice ale profesorilor documentari?ti încadra?i în CDI din înv???mântul preuniversitar.

 

…………………………………………………………………

 

 

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *