Initiere în cercetarea documentara. Partea I

Pentru a desc?rca gratuit versiunea PDF a lucr?rii, da?i clic pe numele lucr?rii.

Lucrarea noastr? « INI?IERE ÎN CERCETAREA DOCUMENTAR?. PARTEA I » a ap?rut în anul 2004 (ISBN 973-0-03610-1), cu ARGUMENTUL (p.5) urm?tor:

Tr?im într-o lume bulversat? ?i complex? în care pentru a exista ?i a se bucura de recunoa?tere profesiile legate de domeniul informa?ional trebuie s? se adapteze ?i s? evolueze. În peisajul socio-cultural al mileniului trei, rolul profesioni?tilor bibliotecii ?i ai document?rii nu va mai fi, spunea Jacques Attali, acela de a pune la dispozi?ia utilizatorilor informa?ia, ci de a o ierarhiza ?i de a-i da un sens.

O încercare de c?utare a sensului o reprezint? ?i aceast? lucrare a noastr?, scris? din dorin?a de a oferi celor interesa?i de c?l?uzirea tinerilor cititori în lumea miraculoas? a informa?iei (înc?) o surs? de informare ?i un instrument de lucru adaptabil la nivele de vârst? diferite.

Termenul de “cercetare documentar?”, utilizat pentru prima dat? în 1950 de c?tre Kelvin N. Moers, are ast?zi mai multe accep?iuni. “Le Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la documentation”, ap?rut la editura parizian? “Nathan” în 1997, citeaz? trei dintre ele:

  • opera?ia prin care documentele sunt selectate din fondul documentar la cererea unui utilizator;
  • furnizarea, în func?ie de o cerere bine definit? de utilizator, a unor elemente de informare documentar? corespunz?toare;
  • un r?spuns mai mult sau mai pu?in elaborat la o cerere a utilizatorului, r?spuns care trebuie s? conduc? la realizarea unui anumit produs documentar (bibliografie, sintez? etc).

Am pornit aceast? “ini?iere în cercetarea documentar?” într-unul din liceele transilv?nene în care exist? din anul 2000 un centru de documentare ?i informare, Colegiul Na?ional “Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia. Prima parte a lucr?rii noastre a constituit în anul ?colar 2003-2004 suportul unui curs op?ional de “Ini?iere în cercetarea documentar?”, propus elevilor clasei a IX-a – profil “?tiin?e sociale”, fapt ce explic? prezen?a unor baterii de exerci?ii în interiorul fiec?rui capitol, precum ?i prezen?a în sec?iunea “Anexe” a programei pe care am redactat-o pentru acest curs op?ional.

Mul?umiri speciale le sunt rezervate tuturor celor care au crezut în aceast? idee ?i au contribuit, fiecare în felul s?u, la transformarea ei în pagin? de carte, în mesaj scris pentru inimile ?i min?ile cititorilor.

prof.Georgeta B?D?U

Laura Paicut

Doamna Badau
Sunt profesor documentarist in judetul Bihor si as vrea sa stiu daca cartea Initiere in cercetarea documentara se poate cumpara si daca exista si partea a II a, m-ar interesa sa le cumpar, daca sa poate, amandoua volumele.
[email protected]
[email protected]
cred ca si colegele profesoare documentariste ar putea fi inetersate.
Laura paicut

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *