1.2 Tipuri de biblioteci

În func?ie de publicul c?ruia i se adreseaz?, bibliotecile pot fi grupate în urm?toarele categorii:

a) bibliotecile publice (jude?ene, municipale, or??ene?ti, comunale, s?te?ti): propun împrumutul ?i consultarea documentelor tuturor membrilor unei comunit??i; o astfel de bibliotec? ofer? material necesar inform?rii ?i document?rii în toate domeniile, preg?tirii profesionale ?i ?colare sau pentru divertisment; colec?iile destinate studiului sau document?rii se limiteaz?, în principiu, la documente accesibile non-speciali?tilor;

b) bibliotecile universitare: propun împrumutul ?i consultarea documentelor tuturor studen?ilor, profesorilor, cercet?torilor ?i altor categorii de personal din institu?iile de înv???mânt superior;

c) bibliotecile specializate: se definesc în func?ie de institu?ia c?reia îi apar?in; publicul este constituit din membrii sau clien?ii respectivei institu?ii;

d) bibliotecile ?colare: propun împrumutul ?i consultarea documentelor tuturor elevilor, profesorilor, cercet?torilor ?i altor categorii de personal din institu?iile de înv???mânt preuniversitar; o structur? recent ap?rut? în institu?iile de înv???mânt preuniversitar este centrul de documentare ?i informare (CDI).

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *