Despre mine

 

Georgeta Badau

Email profesional: [email protected]

Experienta profesionala

Din 01.09.1998 pâna în prezent: profesor titular de limba franceza la Colegiul National „Horea, Closca si Crisan” din Alba Iulia. Grad didactic I ob?inut în anul 2008 la Universitatea de Vest din Timi?oara cu lucrarea « De la lecture plaisir à la lecture documentaire en classe de FLE»; în perioada 03.01.2012 – 31.08.2012: inspector de specialitate – Limbi moderne (franceza, engleza, germana moderna, italiana) în cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Alba

Din  02.12.1996 pâna în 29.10.1998: bibliotecar la Biblioteca Universitatii « 1 Decembre 1918 » din Alba Iulia; în perioada 31.08.1997 – 29.10.1998: director al Bibliotecii Universitatii « 1 Decembre 1918 » din Alba Iulia

Din  15.09.1994 pâna în 31.08.1998: Scoala generala nr.8 si Scoala generala nr.7 din Alba Iulia: profesor suplinitor de limba franceza

Educatie si formare 

Din 2012: Membru al Corpului National de Experti în Management Educational

Din 01.03.2010 pân? la 09.04.2010: Curs de perfec?ionare/specializare pentru ocupa?ia de formator, cod COR 241205, organizat de S.C. SCUDETTO S.R.L: Alba Iulia – 120 de ore

Din 2007 pân? în 2009: Master (limba franceza) la Universitatea « 1 Decembrie 1918 » din Alba Iulia. Facultatea de litere („Receptarea culturii si civiliza?iei franceze în România în secolele XIX-XX”). Lucrarea de diserta?ie: «Eros et parole  chez Milan Kundera et Marguerite Duras» – 4 semestre

Din 2005 pân? în 2007: Curs postuniversitar de reconversie profesional? pentru profesori documentari?ti la Universitatea din Bucure?ti. Facultatea de Litere. Sec?ia: ?tiin?ele Inform?rii ?i Document?rii. Lucrarea de diplom?: Centrul de documentare ?i informare: spa?iu ?i instrument al educa?iei pentru informa?ie – 4 semestre

Din 2000 pân? în 2004: Formare ca formator în domeniul  cre?rii ?i implement?rii centrelor de documentare ?i informare ?i al specificului meseriei de profesor documentarist – 660 de ore – cursuri urmate în ?ar? ?i în Fran?a

Din 1994 pân? în 1998: Universitatea « 1 Decembre 1918 » din Alba Iulia . Facultatea de ?tiin?e. Profil Filologie. Specializarea Limba ?i literatura român? – limba ?i literatura francez?.  Teza de licen?? : «Simbolistica dezm?rginirii în câteva din prozele lui Mircea Eliade»- 8 semestre

Din 1991 pân? în 1994: Universitatea « Lucian Blaga » din Sibiu. Colegiul Universitar Tehnic, Economic ?i de Biblioteconomie. Specializarea Biblioteconomie-Arhivistic?. Tema  lucr?rii de diplom?: «Valoarea documentar? a lucr?rii Descriptio Moldaviae a lui Dimitrie Cantemir» – 6 semestre

Din 1984 pân? în 1988: Liceul industrial nr.2 Alba Iulia

Cursuri de formare urmate din 1997 pân? în 2018

 1. Management ?i marketing de bibliotec?, 05 -08 octombrie 1997, Cluj-Napoca
 2. Problèmes d’énonciation et sémiotique de l’image, 14 – 18 septembrie 1998, Constan?a
 3. Exploitation d’un document authentique en classe de FLE, 14 octombrie 1998, Alba Iulia
 4. Evaluation, 23 – 27 august 1999, Cluj-Napoca
 5. Modulul pedagogic de 40 de ore: martie 1999 – 31 decembrie 2000, Alba Iulia
 6. Multimédia et enseignement des langues: 31 ianuarie – 03 februarie 2000, Alba Iulia
 7. FLE à l’école primaire, 4 – 7 mai 2000, 28 august – l septembrie 2000 si 17 – 22 aprilie 2001, Cluj-Napoca
 8. Formation de tuteurs des collèges pédagogiques, 27 – 31 august 2001, Cluj-Napoca
 9. Formation de conseillers pédagogiques à l’innovation, 6 – 10 iulie 2002, Alba Iulia
 10. Curs de ini?iere în utilizarea calculatorului în scop didactic (36 ore): 2002, Alba Iulia
 11. Didactica limbii franceze – S? pred?m limba francez? prin documente autentice, 26.01.2004, Alba Iulia
 12. Littérature jeunesse, 23 – 24 martie 2005, Alba Iulia;
 13. SCREAM – Défense des droits des enfants par l’éducation, les arts et les médias, 16 – 21 mai 2005, Bucuresti
 14. Stagiul de formare a directorilor si documentari?tilor din liceele bilingve pilot, 23-25 februarie 2006, Bucuresti
 15. 75 de ore de formare în domeniul metodologiei tutoratului si a evaluarii unui dispozitiv AED la Institutul Francez din Bucuresti în perioada septembrie 2001 – ianuarie 2003
 16. Stagiul de formare a formatorilor în domeniul utilizarii Portofoliului Lingvistic European, Sofia (Bulgaria), 14-16 iunie 2006
 17. 660 de ore de formare teoretica si practica în cadrul proiectului « Educa?ia pentru informa?ie în mediu rural defavorizat » pentru formarea de competen?e în domeniul crea?rii ?i implement?rii centrelor de documentare ?i informare ?i specificului meseriei de profesor documentarist, competen?e recunoscute prin Atestatul de formator na?ional, în stagii desf??urate în perioada iulie 2000 – decembrie 2004 la Alba Iulia, Bac?u, Bistri?a, Câmpulung Moldovenesc, Cluj-Napoca, Eforie-Sud, Iasi, Sibiu, Timi?u de Jos ?i în Fran?a la : Centrul Departamental de Documentare Pedagogic? (CDDP) din Marne, 25 septembrie – 14 octombrie 2000, Centrul Regional de Documentare Pedagogic? (CRDP) din Champagne-Ardenne, 17– 30 martie 2002, Centrul Regional de Documentare Pedagogic? (CRDP) din Paris, 14 – 24 decembrie 2003, ?coala Superioar? a Educa?iei Na?ionale (ESEN) din Poitiers: 07-17 noiembrie 2005
 1. Stagiul de formare privind diseminarea con?inuturilor ariei curriculare «Consiliere si orientare», Alba Iulia, 6-8 februarie 2007
 2. Seminarul « Les langues en Europe : vers un renouvellement des contenus et des pratiques », Timisoara, 26-28 octombrie 2007
 3. Stagiul de formare a formatorilor na?ionali «Educa?ie pentru informa?ie în unit??ile ?colare din România: Cum poate contribui profesorul documentarist ?i CDI la reu?ita elevilor?  Ia?i, 5-6 aprilie 2008
 1. Programul de formare continu? «Instruirea în societatea cunoasterii » (89 de ore: martie – iunie 2008), CCD Alba
 2. BELC Stage d’été 2008. Modules suivis : Pédagogie de l’oral, Ingénierie des TICE, Evaluation/CECRL/Multimédia, Enrichir ses cours avec les ressources Internet, Les visages de la francophonie à travers son cinéma (atelier) : 80 heures
 3. Stagiu de formare a profesorilor de limba francez? ?i DNL « Utiliser un blog pour un projet pédagogique », 8-10 septembrie 2008 Sibiu
 4. Colocviul interna?ional « Education à la culture informationnelle», 16-18 octombrie 2008, Lille (Franta)
 5. Colocviul interna?ional « Quelles ressources pour enseigner-apprendre l’Europe », 25-27 octobre 2008, Chasseneuil du Poitou– Poitiers (Fran?a)
 6. Stagiu de abilitare în evaluarea probelor DELF (Diploma elementar? de limba francez?), 27 februarie – 01 martie 2009, Cluj-Napoca
 7. « Comment préparer des élèves au DELF A2 ? », 11 martie 2009, Alba Iulia
 8. «Créer des diaporamas multimédias pour la classe», 23-25 septembrie 2009, Sibiu
 9. Atelier de formare a comitetului editorial Vizavi (site-ul înv???mântului bilingv francofon din România), 17 decembrie 2009, Bucure?ti
 10. « L’oral en classe: quelles stratégies? », 1-2 martie 2010, Alba Iulia
 11. Journée de réflexion pédagogique ARPF, 13 februarie 2010, Alba Iulia
 12. «Création de matériels didactiques numérique pour la classe de français et de DNL», 23-25 octombrie 2010, Sibiu
 13. «Créer et mettre en ligne des exercices interactifs, 7-9 mai 2010, Sibiu
 14. Stage d’harmonisation DELF, A2, B1», 17 aprilie 2010, Cluj-Napoca
 15. Forumul interna?ional «Innover en français», 19 martie 2010, Bucuresti
 16. «Animer et administrer la plateforme www.vizavi-edu.ro», 7-8 septembrie 2010, Sibiu
 17. « Introducere în e-Twinning » : 20 de ore de formare la distan?? ?i activit??i practice desf??urat în cadrul programului iTeach de formare profesional?, august – septembrie 2010.
 18. « Traiter l’information et la publier pour le Web», 7-8 septembrie 2010, Sibiu
 19. « Evaluarea CDI ?i a profesorilor documentari?ti din sistemul de înv???mânt preuniversitar», 8-10 noiembrie 2010.
 20. « Les réseaux sociaux : quelles utilisations pour quels projets en classe de FLE ? », 25-27 martie 2011, Sibiu
 21. « Conferin?a e-Twinning 2011», 31 martie – 02 aprilie 2011, Budapesta
 22. « Recherche documentaire sur l’Internet. Ressources numériques pour la classe», 14-17 aprilie 2011, Sibiu
 23. « Exploitation pédagogique des ressources en ligne», 5-8 mai 2011, Sibiu
 24. « Utilizarea programului Sanako Study 1200», 11-15 iulie 2011, Alba Iulia
 25. « Ingénierie de la formation»,  10-14 octombrie, Sofia (Bulgaria)
 26. Formarea formatorilor din proiectul Formarea continu? a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficient? a limbii franceze ?i evaluarea la nivel european a competen?elor lingvistice, POSDRU/87/1.3/S/62771. 23-27 octombrie 2011, Bra?ov
 27. « De l’intégration à la production de documents sonores avec le TBI dans l’enseignement secondaire», 28-31 octombrie 2011, Sibiu
 28. « Ingénierie de la formation»,  10-14 octombrie, Sofia (Bulgaria)
 29. « OSCINT pentru management educa?ional preuniversitar», 23/01-18/02 2012, Bucure?ti
 30. Conferin?a regional? organizat? în cadrul proiectului « Formarea continu? a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficient? a limbii franceze ?i evaluarea la nivel european a competen?elor lingvistice », Bucure?ti, 12-13 iunie 2012
 31. « Construire une unité didactique dans une perspective actionnelle», Sibiu, 27-30 septembrie 2012, 28 ore
 32. « Evaluer les compétences linguistiques en FLE dans une perspective actionnelle», Sibiu, 18-21 octombrie 2012, 28 ore
 33. « Conception de modules de formation dans le cadre du programme PROFIL FLE», Sibiu, 6-9 decembrie 2012, 28 ore
 34. « Création de ressources et d’outils pour faciliter l’intégration des TICE dans les activités didactiques», Sibiu, 19-21 aprilie 2013, 20 h
 35. « Utilizarea avansat? a instrumentelor TIC», Alba Iulia, POSDRU„?coala – membru activ al societ??ii Informa?ionale”, 89 de ore, 25 de credite trasferabile, 29 iunie-01 august 2013
 36. «Préparer au DELF- méthodes et techniques pour mieux enseigner et évaluer en FLE”, Mice?ti, 24 aprilie 2014
 37. Stagiu de abilitare în evaluarea probelor DELF (Diploma de studii de limba francez?), 9-11 septembrie 2014, Cluj-Napoca
 38. Cursul organizat în cadrul proiectului „Personalul didactic din sistemul de înv???mânt preuniversitar ?i universitar de stat – POSDRU 174/1.3/S/149155 (5 credite transferabile), 12.01-31.03.2015
 39. « Formarea metodi?ti?tilor» (20 ore), CCD Alba , 2015
 40. CLOM: « Enseigner l’intercompréhension en langues romanes à un jeune public, 10 noiembrie – 9 decembrie 2015, curs on line organizat la nivel interna?ional, http://clom-ic.francophonie.org/
 41. Competen?e antreprenoriale: curs agreat de ANC în vederea implement?rii proiectului „Antreprenoriat prin inovare – dezvoltare inteligent? durabil? în Regiunea Centru – [email protected]”/80/3/7/104174 (40 de ore), Alba Iulia, 20-26 august 2018

Activit??i de formare a adul?ilor pe care le-am sus?inut din 2000 pân? în 2018

2000-2001. Stagiu de ini?iere în biblioteconomie. CCD Alba, 80 de ore
2002. Rolul pedagogic ?i cultural al CDI. CCD Deva, 24 de ore
2003. Tehnici pedagogice în bibliotec?. CCD Alba, 12 ore
2003. Stagiu de formare a consilierilor pentru inova?ia pedagogic?. CCD Alba, 16 ore
2003. Sensibilizare ?i informare pentru proiectul CDI. CCD Prahova, 18 ore
2003. Gestionarea fondului documentar al CDI: stagiu de formare a documentari?tilor CCD Prahova. 18 ore
2004. Sensibilizare ?i informare asupra proiectului CDI. CCD Mehedin?i, 24 de ore
2005. Proiectul CDI : Sensibilizare ?i informare. CCD Deva, 24 de ore
2005. Tehnici pedagogice în CDI. ?coala cu clasele I-VIII Cîmpeni, 12 ore
2006. Proiectul de amenajare al CDI, CCD Alba, 18 ore
2006. Proiectul de amenajare al CDI, CCD Deva, 18 ore
2006. Tehnici pedagogice în CDI. ?coala cu clasele I-VIII « Vasile Goldi? » Alba Iulia, 13 ore
2006. Proiectul CDI : Sensibilizare ?i informare. CCD Cluj. 24 de ore
2007. Proiectul CDI : Sensibilizare ?i informare. Proiectul de amenajare al CDI. CCD Cluj, 48 de ore
2008. Activit??i pedagogice ?i culturale în CDI – stagiu de formare a documentari?tilor din jud.Alba. CCD ALBA, 8 ore în cadrul unui curs de 24 ore
2009. Blogul: instrument de promovare ?i eficientizare a activit??ii unei biblioteci ?colare. CCD ALBA, 6 ore
2009. Vers une nouvelle politique documentaire : modul de formare a personalului Mediatecii CCF Cluj, Centrul Cultural Francez din Cluj, 28 de ore
2009. Améliorer la compréhension orale des apprenants à l’aide des ressources RFI, CCD Cluj, 6 ore
2010. Améliorer la compréhension orale des apprenants à l’aide des ressources RFI. CCD Cluj, 4 ore ?i CN „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia, 1h30
2010. Blogul: instrument de modernizare a practicilor pedagogice ?i a seviciilor documentare. CCD Alba, 16 ore
2011. Apprendre à motiver, motiver à apprendre, Strem?, 2 ore; atelierul a constituit o demultiplicare pentru stagiul de formare «Ingénierie de la formation», 10-14 octombrie 2011, Sofia (Bulgaria)
2012-2013. Formarea continu? a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficient? a limbii franceze ?i evaluarea la nivel european a competen?elor lingvistice, POSDRU/87/1.3/S/62771, formator pentru cursul ?tiin?ific de limba francez?, Alba Iulia, 17 martie-26 mai 2012 (grupa 1), 01 septembrie-15 decembrie 2012 (grupa 2), 23 martie – 09 iunie 2013 (grupa 3), 02 noiembrie-23 noiembrie (grupa 4). Centrul de formare nr.1-Colegiul Na?ional”Horea, Clo?ca ?i Cri?an” Alba Iulia, 89 de ore ?i 25 de credite transferabile
2013. Activit??i culturale în CDI – focus activit??i de promovare a lecturii, atelier organizat în cadrul Conferin?ei na?ionale « CDI – vector al dezvolt?rii culturii informa?iei», 8-9 noiembrie 2013, CCD Sibiu, 1h30
2015. Activit??i pedagogice ?i culturale în structurile infodocumentare din înv???mântul preuniversitar, 04-06 februarie 2015, CCD Arad, 24 de ore
2015. Anima?ii-lectur? în CDI – Atelier A3 organizat în cadrul Conferin?ei na?ionale « CDI, spa?iu al lecturii ?i comunic?rii», 11-12 decembrie 2015, CCD Sibiu, 1h30
2016. Proiectele eTwinning – o form? modern? de înv??are, atelier organizat pentru profesorii din jude?ul Alba, 02.02.2016 ?i 05.02 2016, Colegiul Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia, 3 ore
2016. Preg?tirea cadrelor didactice debutante în vederea sus?inerii examenului na?ional de definitivare în înv???mântul preuniversitar. ?coala Gimnazial? « Ion Agârbiceanu » Alba Iulia, 25 de ore
2016. Centrul de Documentare ?i Informare – spa?iu privilegiat de lucru pentru proiectele eTwinning, atelier organizat în cadrul Conferin?ei na?ionale « CDI – vector pentru reu?ita ?colar? ?i profesional?», 11 noiembrie 2016. CCD Sibiu, 1h30
2018. Dezvoltarea competen?elor de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în înv???mânt ?i concursul na?ional pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacante / rezervate în unit??ile de înv???mânt preuniversitar – Limba francez?, 16-24 aprilie 2018, Colegiul Tehnic « Dorin Pavel » din Alba Iulia , 25 de ore

Premii ?i distinc?ii

Activitatea profesional? reflectat? în raportul de autoevaluare întocmit în vederea ob?inerii Grada?iei de merit: perioada 1999-2003, perioada 2004-2007, perioada 2007-2011, perioada 2011-2016.  

2009: Premiul categoriei 15-18 ani a primei edi?ii (2009) a concursului interna?ional de bloguri create de elevi « Bloguons en français » organizat de FIPF (Federa?ia interna?ional? a profesorilor de limba francez?)

2010: Premiul categoriei 15-18 ani a celei de a doua edi?ii (2010) a concursului interna?ional de bloguri create de elevi « Bloguons en français » organizat de FIPF (Federa?ia interna?ional? a profesorilor de limba francez?)

2011: Premiul european eTwinning pentru proiectul “Lectures partagées”, declarat cel mai bun proiect în limba francez? desf??urat în Europa în anul ?colar 2009-2010

2011: Premiul Funda?iei Agra’s Alba pentru activitatea ?i rezultatele deosebite în domeniul educa?iei ?i înv???mântului

2013: Certificat na?ional de calitate pentru proiectul eTwinning  „Fascination du surnaturel”  

2016: Certificat na?ional de calitate, certificat european de calitate ?i  Premiul pentru înv???mânt liceal acordat în cadrul competi?iei „Premiile na?ionale eTwinning 2016” pentru proiectul „Cuvinte ?i imagini din ora?ele ?i c?l?toriile noastre” (“Des mots et des images de nos villes et nos voyages”), fondat ?i desf??urat  în anul ?colar 2015-2016 în parteneriat cu Liceul ?tiin?ific “Francesco Cecioni” din Livorno (Italia)

2017: Certificat na?ional de calitate ?i certificat european de calitate pentru proiectul eTwinning „La femme et son destin dans la société, la littérature et les arts visuels des derniers siècles”

Articole ap?rute în media

Eveniment de excep?ie al Funda?iei Agra’s la Alba Iulia. Articol ap?rut pe site-ul https://ziarulunirea.ro/eveniment-de-exceptie-al-fundatiei-agras-pentru-o-lume-mai-buna-35808/

Profesoara Georgeta B?d?u, câ?tig?toare în cea mai mare competi?ie de proiecte educa?ionale din Europa. Articol publicat în 2011 pe site-ul https://ziarulunirea.ro/profesoara-georgeta-badau-castigatoare-in-cea-mai-mare-competitie-de-proiecte-educationale-din-europa-9791/

Colegiul Na?ional “HCC” este Ambasada e-Twinning. Articol publicat în 2011 pe site-ul https://www.ziarelive.ro/stiri/colegiul-national-hcc-este-ambasada-e-twinning.html

Doi profesori români, câ?tig?tori într-o competi?ie european? de proiecte educative. Articol ap?rut în 2011 pe site-urile http://evz.ro/doi-profesori-romani-castigatori-intr-o-competitie-europeana-de-proiecte-educative-924799.html ?i  http://etwinning.ro/doi-profesori-din-romania-castigatori-in-cea-mai-mare-competitie-de-proiecte-educationale-din-europa-etwinning-2011/

Matematic? în „?ara Minunilor“. Articol ap?rut în 2011 pe site-ul https://adevarul.ro/educatie/scoala/matematica-Tara-minunilor-1_50aca1fd7c42d5a663873bea/index.html

Premiu european pentru un profesor din Alba Iulia. Articol ap?rut în 2011 pe site-ul http://alba.citynews.ro/eveniment-5/premiu-european-pentru-un-profesor-din-alba-iulia-112537 

Peste 60 de elevi ?i profesori din Alba Iulia, cu rezultate la olimpiadele na?ionale din acest an, premia?i de Prim?rie. Articol publicat în 2011 pe site-ul http://www.diacaf.com/stiri/local/alba/foto-peste-60-de-elevi-si-profesori-din-alba_43489240.html

Lia P??an a câ?tigat un concurs interna?ional de poezie francez?. Articol ap?rut pe site-ul https://ziarulunirea.ro/lia-patan-a-castigat-un-concurs-international-de-poezie-franceza-18840/

Eleve din Alba Iulia pe podium: cadru de 3,55 minute în emisiunea de ?tiri din 13 decembrie 2011 a postului de televiziune Alba TV: https://www.youtube.com/watch?v=g5dkCz9IMSU

Site pentru dasc?lii de limbi moderne: cadru de 3,55 minute în emisiunea de ?tiri din 12 ianuarie 2012 a postului de televiziune Alba TV: https://www.youtube.com/watch?v=wGqm28n9djY

Pove?tile celor mai buni profesori din Alba: Georgeta B?d?u a f?cut pionierat în deschiderea Centrelor de documentare ?i informare. Articol publicat în 2013 https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/alba-1_51d573afc7b855ff560044fe/index.html

Elevii Colegiului „HCC” din Alba Iulia înva?? pentru recunoa?terea limbii franceze la nivel european. Articol ap?rut în 2014 pe site-ul https://ziarulunirea.ro/fotogalerie-elevii-colegiului-hcc-din-alba-iulia-invata-pentru-recunoasterea-limbii-franceze-la-nivel-european-266028/

Rezultatele bune ob?inute la Olimpiada na?ional? de limba francez? i-au adus unei eleve din Alba Iulia un sejur în Fran?a. Articol ap?rut în 2014 pe site-ul https://www.albaiuliainfo.ro/rezultatele-bune-obtinute-la-olimpiada-nationala-de-limba-franceza-i-au-adus-unei-eleve-din-alba-iulia-un-sejur-in-franta-10422.html

Sesiune de examene DELF/DALF la Alba Iulia. Pentru familiarizarea candida?ilor, la Colegiul ”HCC” se organizeaz? o simulare gratuit?. Articol ap?rut în 2015 pe site-ul https://ziarulunirea.ro/sesiune-de-examene-delfdalf-la-alba-iulia-pentru-familiarizarea-candidatilor-la-colegiul-hcc-se-organizeaza-o-simulare-gratuita-349542/

Colegiul Na?ional ”HCC” din Alba Iulia a ob?inut Certificat european de calitate ?i Premiul pentru înv???mânt liceal în cadrul competi?iei e-Twinning. Articol ap?rut în 2017 pe site-urile  https://ziarulunirea.ro/certificat-european-de-calitate-si-premiul-pentru-invatamant-liceal-in-cadrul-competitiei-nationale-etwinning-acordate-colegiului-hcc-din-alba-iulia-402889/ ?i https://www.albaiuliainfo.ro/colegiul-national-hcc-din-alba-iulia-a-obtinut-certificat-european-de-calitate-si-premiul-pentru-invatamant-liceal-in-cadrul-competitiei-e-twinning-20369.html  ?i