Cursuri de formare/Formations

Cursurile de formare sustinute în calitate de formator începând cu anul 2000 pot fi cunoscute accesând link-ul urator: https://lewebpedagogique.com/flegbadau/despre-mine/. Cursurile de formare a personalului de conducere si a responsabililor centrelor de documentare si informare s-au realizat conform cataloagelor nationale de formare aprobate în 2002, 2004 si 2006. Cursul «Tehnici pedagogice în CDI» este în oferta de programe a CCD Alba inclusiv în cea pentru anul ?colar 2019-2020 (p.20-21)

Activitati pedagogice si culturale în structurile infodocumentare din învatamântul preuniversitar.    Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, 2015

Améliorer la compréhension orale des apprenants à l’aide des ressources RFI.  Atelier ARPF- Filiala Alba, 2009

Animatii-lectura în CDI. Atelier A3 organizat în cadrul Conferintei nationale « CDI, spatiu al lecturii si comunicarii», 11-12 decembrie 2015, CCD Sibiu, 1h30

Apprendre à motiver, motiver à apprendre, Stremt, 2 ore; atelierul a constituit o demultiplicare pentru stagiul de formare «Ingénierie de la formation», 10-14 octombrie 2011, Sofia (Bulgaria)

Blogul: instrument de modernizare a practicilor pedagogice ai a seviciilor documentare. Casa Corpului Didactic Alba, 2009

Centrul de Documentare si Informare – spatiu privilegiat de lucru pentru proiectele eTwinning, atelier organizat în cadrul Conferintei ntionale « CDI – vector pentru reusita scolara si profesionala», 11 noiembrie 2016. CCD Sibiu,

Démultiplication de la formation « Ingénierie de la formation » (10-14 octobre 2011), CREFECO, Sofia. ISJ Alba/Scoala Gimnaziala Stremt, 2011

Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în învatamânt si concursul national pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacante / rezervate în unitatile de învatamânt preuniversitar – Limba franceza, 16-24 aprilie 2018, Colegiul Tehnic « Dorin Pavel » din Alba Iulia , 25 de ore

Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficienta a limbii franceze si evaluarea la nivel european a competentelor lingvistice. Centrul de formare nr.1- Colegiul Na?ional „Horea, Closca si Crisan” din Alba Iulia, 2012-2013. Cursurile s-au desfasurat în perioadele urmatoare: 17 martie-26 mai 2012 (grupa 1), 01 septembrie-15 decembrie 2012 (grupa 2), 23 martie – 09 iunie 2013 (grupa 3), 02 noiembrie-23 noiembrie (grupa 4). Durata cursului/numar de credite transferabile: 89 de ore/25 de credite transferabile

Pregatirea cadrelor didactice debutante în vederea sustinerii examenului national de definitivare în învatamântul preuniversitar. ISJ Alba/Casa Corpului Didactic Alba, 2016

Proiectele eTwinning – o forma moderna de învatare, atelier organizat pentru profesorii din judetul Alba, 02.02.2016 si 05.02 2016, Colegiul National « Horea, Closca si Crisan » din Alba Iulia