Bădău, Georgeta; Panait,  Antonina. Amenajarea şi gestionarea unui CDI: Ghid pentru personalul din centrele de documentare şi informare


…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….

Bădău, Georgeta; Panait,  Antonina . Amenajarea şi gestionarea unui CDI: Ghid pentru personalul din centrele de documentare şi informare. Alba Iulia : [s.n.], 2009.

ISBN:  978-973-0-06751-4

Pentru a consulta și descărca gratuit diferitele capitole, faceți clic pe numele capitolului care vă interesează.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SUMARUL LUCRĂRII:

1. GESTIONAREA SPAŢIULUI C.D.I.
1.1. Spaţii specifice: suprafeţe, caracteristici (amplasare, dotare cu materiale şi echipamente informatice şi audiovizuale) p.2-10
1.2. Iluminare, căldură, alimentare cu energie electrică, securitate, norme P.S.I. p.11
2. GESTIONAREA MATERIALELOR ŞI A ECHIPAMENTELOR
2.1. Mobilierul p.12-18
2.2. Materialele decorative şi de semnalare p.19-20
3. GESTIONAREA FONDULUI DOCUMENTAR AL UNUI CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
3.1. Dezvoltarea colecţiilor: politica de achiziţii, modalităţi de completare a fondului documentar p.22-23
3.2. Evidenţa publicaţiilor: evidenţa globală şi evidenţa individuală

 

p.23-34
3.3. Cotarea, indexarea/clasificarea şi catalogarea publicaţiilor p.35-47
3.4. Organizarea fondului documentar p.48
3.5. Organizarea cataloagelor tradiţionale şi informatizate p.49-55
3.6. Verificarea fondului documentar al centrului de documentare şi informare şi scoaterea din gestiune a anumitor categorii de documente p.55-57
3.7. Informatizarea centrului de documentare şi informare p.57-61
4. UTILIZAREA PROGRAMATĂ ŞI NEPROGRAMATĂ A C.D.I.: R.O.I.,  PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR, EVALUAREA ACTIVITĂŢII C.D.I.
4.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.D.I. p.62
4.2. Planificarea activităţilor p.62-63
4.3. Utilizarea programată şi utilizarea neprogramată a C.D.I. p.63-67
4.4. Evaluarea activităţii C.D.I. p.67-69
BIBLIOGRAFIE ŞI WEBOGRAFIE p.70-72

Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacante / rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar

În perioada 16-24 aprilie 2018,  ISJ Alba și CCD Alba organizează cursul Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în învățământ și concursul național
pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacante / rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar – Limba franceză 

Cursul este gratuit și se desfășoară la Colegiul Tehnic « Dorin Pavel » din Alba Iulia, în intervalul orar 14,00-18,00.  

TIPUL DE PROGRAM: formare continuă

PUBLIC ŢINTĂ
VIZAT: 
cadre didactice ce intenționează să participe în calitate de evaluatori la examenele de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacante / rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar

DURATA: 25 ore

MODALITĂŢI DE
EVALUARE:
  portofoliu

Responsabil de program: 

Ligia Oros, profesor metodist la CCD Alba

FORMATORI:
prof. Larisa Oltean, inspector școlar pentru limbi moderne, ISJ Alba
prof. Georgeta Bădău, profesor de limba franceză, grad didactic I, metodist al ISJ Alba 

Site-ul
formării : 
https://sites.google.com/site/deftitularizare2018ab/

Ziua de formare

Teme (limbi
moderne)

Observaţii

Ziua 1

16/04/2018

Examenul de
definitivare în învăţământ și concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preunivrsitar: cadru legislativ, modalitatea de desfăşurare a
inspecţiei la clasă, modalitatea de desfăşurare a probei scrise a examenului
de definitivare, programe de examen, modele de subiecte

 4 h

 

 

Ziua 2

17/04/2018

Evaluarea lucrărilor candidaților participanți la examenul de definitivare în învăţământ în concordanță cu  documentele oficiale în vigoare (programele de examen, Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, programele şcolare în vigoare) 

 

 4 h

Ziua 3

18/04/19/04

Evaluarea lucrărilor candidaților participanți la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar în concordanță cu  documentele oficiale în vigoare (programele de examen, Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, programele şcolare în vigoare) 

4 h

Ziua 4, Ziua 5

19/04/2018, 20/04/2018

Evaluarea lucrărilor candidaților participanți la examenul de definitivare în învăţământ și concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar în concordanță: modele de subiecte, bareme de evaluare, armonizarea evaluării (1)

 8 h

Ziua 6, ziua 7

23/04/2018, 24/04/2018

Evaluarea lucrărilor candidaților participanți la examenul de definitivare în învăţământ și concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar în concordanță: modele de subiecte, bareme de evaluare, armonizarea evaluării (2)

 3h

Evaluarea
programului de formare 

 2 h

Centrul de Documentare şi Informare (ghid 2002)

Centrul de Documentare şi Informare. Alba Iulia: [s.n.], 2002 (membru al colectivului de autori).

Ghidul Centrului de Documentare și Informare a fost realizat pe baza materialelor trimise de echipele pilot și în urma dezbaterilor organizate la stagiile de formare din anul 2002.

S U M A R

Partea I: C.D.I. – scurt istoric

CDI în Franţa

Proiectul bilateral  romano-francez « Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat »: prezentare generală

Necesitatea implementarii centrelor de documentare şi informare în România

Strategia documentară a MEC în următorii cinci ani : texte oficiale

Partea a II-a: Organizarea şi functionarea CDI

Amenajarea spaţiului CDI

Echipamentul CDI

Fondul documentar al CDI

Partea a III-a: CDI – Activităţi specifice

Utilizarea programată a CDI

Utilizarea liberă a CDI

CDI şi actul de lectură

CDI în comunitate

Partea a IV-a: CDI : Fişa de identificare

Misiunile CDI

Statutul profesorului documentarist (proiect)

Fişa postului profesorului documentarist

Proiectul şcolii

Proiectul CDI în proiectul şcolii

Fişa de evaluare a CDI

Regulamentul  de organizare şi funcţionare al unui CDI

Anexe :

  1. Proiectul de amenajare a CDI (Colegiul Naţional « Horea, Cloşca şi Crişan » Alba Iulia )
  2. Proiectul de amenajare a CDI (Şcoala cu clasele I-VIII Şeica Mare)
  3. Proiectul pedagogic al CDI de la Şcoala cu clasele I-VIII Ungureni, jud. Botoşani
  4. Proiectul «  Educaţie pentru sănătate »
  5. Proiectul « Să citim pentru anul 2002 »
  6. 7. 8. 9.Proiecte  ale unor activităţi pedagogice din CDI : Târgu Lăpuş, Roman, Bistriţa-Năsăud, Alba Iulia, Vinţu de Jos

10.Programa de CDŞ  pentru clasa a VI-a: « Iniţiere în cercetarea documentară »

Bibliografie selectivă

 

Coutumes et traditions populaires dans le département d’Alba (livre)

Coutumes et traditions populaires dans le département d’Alba. Alba Iulia: Universul Școlii Albei, 2015. ISBN: 978-606-8683-33-1

Ce livre représente le produit final réalisé dans le cadre du Module d’enseignement interdisciplinaire (MEI) de l’année scolaire 2012-2013.  L’ensemble du travail réalisé dans le cadre du MEI 2012-2013 est consultable en ligne sur le blog du projet: http://lewebpedagogique.com/11f2012hccab  

S O M M A I R E

Pour mieux comprendre le cadre de la recherche

Contexte géographique et historique  du département d’Alba

Quelques indicateurs socio-économiques représentatifs pour le département d’Alba

1. Les métiers traditionnels. Éléments d’architecture rurale

Les métiers traditionnels, valeurs sûres pour encore longtemps?

Découvrir les métiers traditionnels de quelques zones du département d’Alba

Éléments d’architecture rurale  dans quelques villages d’Alba

Préservation du patrimoine départemental constitué par les métiers traditionnels

L’évolution des filières de formation aux métiers traditionnels dans le département d’Alba

2.Musiques et danses traditionnelles

Le folklore musical et chorégraphique: une forme de résistance face à l’uniformisation de la culture de nos jours?

Un répertoire enraciné dans la vie quotidienne des habitants d’Alba: chants de travail, airs de mariage, danses pour diverses occasions

La danse traditionnelle: pratique culturelle porteuse de sociabilité et d’intégration

Quelques dates importantes du calendrier des musiques et danses traditionnelles du département d’Alba

3.Littérature populaire

La littérature populaire et la modernité font-elles bon ménage?

Regards sur l’évolution de la littérature populaire transylvaine

Littérature populaire et culture médiatique

A la recherche des écrivains s’inspirant de la littérature populaire

4.Gastronomie traditionnelle

Quel enjeu pour la gastronomie traditionnelle  régionale  sur le marché roumain contemporain?

Gastronomie typique dans quelques villes et villages du département d’Alba

Techniques de conservation des aliments dans le département d’Alba

La cuisine calendaire dans le département d’Alba

5.Croyances populaires

Le village contemporain,  un trésor de croyances et rites toujours vivants?

Rites et traditions autour de la naissance

Rites et traditions autour du mariage

Rites et traditions funéraires

6.Plantes médicinales. Médecine traditionnelle

La médecine traditionnelle et l’ethnobotanique, peuvent-elles nous réintroduire au sein de la nature?

La médecine traditionnelle entre reconnaissance et méconnaissance

Les mobiles rituels, magiques et thérapeutiques  de l’utilisation des plantes médicinales

Secrets et vertus de quelques plantes médicinales tels qu’ils sont connus par les villageois de notre département

7.Coutumes et traditions (familiales et agraires)

Les coutumes et les traditions régionales  sont-elles  un frein ou un atout pour le  développement du village contemporain?

Les traditions et les coutumes folkloriques, un vif axe du tourisme rural

Rituels agraires saisonniers dans quelques villages du département d’Alba

Coutumes spécifiques aux fêtes religieuses