Pregătirea cadrelor didactice debutante în vederea susţinerii examenului naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar

1 07 2016

În perioada 4-8 iulie 2016, ISJ Alba și CCD Alba organizează cursul ,,Pregătirea cadrelor didactice debutante în vederea susţinerii examenului naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar,,.Cursul este gratuit și se desfășoară la Școala Gimnazială « Ion Agarbiceanu » Alba Iulia, în intervalul orar 9,00-14,00.

TIPUL DE PROGRAM: formare continuă

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice debutante ce urmează să susţină examenul naţional de definitivat în învăţământul preuniversitar

JUSTIFICARE: cadrele didactice debutante din învăţământul preuniversitar au nevoie de cunoaşterea şi aplicarea metodologiei de pregătire şi susţinere a examenului de definitivare

DURATA: 25 ore

PLANIFICAREA PE STAGII: an şcolar 2015- 2016

CURRICULUM PROGRAM:

SCOP: familiarizarea cadrelor didactice cu exigenţele examenului de definitivat

COMPETENŢE VIZATE:

– cunoaşterea metodologiei examenului naţional de definitivare în învăţământ, a calendarului examenului şi a conţinutului programei disciplinei

– cunoaşterea structurii portofoliului necesar pentru inspecţia specială la clasă

– familiarizarea cu conţinutul dosarului de înscriere, cu modelele cadru de subiecte şi bareme puse la dispoziţie de CNEE

– dezvoltarea competenţelor de specialitate şi metodice

– îmbunătăţirea competenţelor de proiectare, realizare şi evaluare a activităţilor didactic

ACTIVITĂŢI: modulul este structurat pe parcursul a 25 de ore de pregătire, cu următoarea tematică:

– prezentarea metodologiei examenului naţional de definitivare în învăţământ

– prezentarea conţinutului portofoliului necesar pentru inspecţia la clasă

– prezentarea programei de examen şi a programelor şcolare

– discutarea modelelor cadru de subiecte şi bareme pentru examenul de definitivare în învăţământ

– alcătuirea de materiale necesare pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor didactice

– evaluare

CALENDARUL PROGRAMULUI: an şcolar 2015 – 2016

MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionar, portofoliu

Responsabil de program:  Ligia Oros, profesor metodist la CCD Alba
Formatori pentru grupa de limba română/limbi moderne: 
prof. Mioara Cerbu, profesor de limba română, grad didactic I, metodist al ISJ Alba
prof. Georgeta Bădău, profesor de limba franceză, grad didactic I, metodist al ISJ Alba

foto site

Site-ul formării : https://sites.google.com/site/limbimodernedefinitivat2016ab




Proiectele eTwinning – o formă modernă de învăţare (atelier)

8 02 2016

Data: marţi, 02/02/2016; vineri, 05/02/2016

Durata: 3 ore (14,30 – 17,30)

Loc de desfăşurare: Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia

Sala AEL (parter)

Durata: 3 ore (14,30 – 17,30)

Loc de desfăşurare: Sala AEL (parter)

Formator: Georgeta Bădău, profesor de limba franceză, grad didactic I, Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia

Conţinuturi vizate:

  1. Prezentarea acţiunii eTwinning: definiţie, scurt istoric, facilităţi oferite cadrelor didactice şi elevilor implicaţi în proiectele eTwinning, condiţii de acces la instrumentele eTwinning
  2. Prezentarea etapelor şi a modului de desfăşurare a unui proiect eTwinning (proiectul “Lectures partagées” , premiat în 2011 la Budapesta drept cel mai bun proiect eTwinning în limba franceză desfăşurat în anul şcolar 2009-2010)
  3. Prezentarea modului de administrare a unui Twinspace: acces, invitarea/înscrierea/suprimarea unor colaboratori (elevi, cadre didactice), crearea unei pagini, publicarea unui document de tip imagine, text, video, crearea unui subiect de discuţii, publicarea unui anunţ
  4. Experimentarea utilizării platformei eTwinning şi căutarea de parteneri de proiect

Suportul de curs şi recomandările bibliografice/webografice sunt accesibile aici:  http://padlet.com/geta_badau/atelieretwinning2016




Animaţii lectură în CDI (atelier, 11 decembrie 2015, Sibiu)

12 12 2015




Curs de formare a bibliotecarilor şcolari şi profesorilor documentarişti

7 02 2015

In perioada 04-06 februarie 2015 am desfăşurat la CCD Arad  cursul de formare a unui număr de 26 bibliotecari şcolari şi responsabili CDI.

Tema şi modulele cursului: 

Activităţi pedagogice şi culturale în structurile infodocumentare din învăţământul preuniversitar

1. Demersul de cercetare documentară: etape, activităţi specifice, modalităţi de evaluare (4 ore)

2. Proiecte interdisciplinare (6 ore)

3. Integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică şi documentară (6 ore)

4. Tehnici specifice de formare şi stimulare a gustului pentru lectură (6 ore)

Evaluarea cursanţilor şi a programului de formare (2 ore)

Obiectivele cursului: 

– cunoaşterea etapelor demersului de cercetare documentară;

– cunoaşterea modalităţilor de organizare şi gestionare a spaţiului, timpului şi resurselor în cadrul unei secvenţe de iniţiere a elevilor în cercetarea documentară;

–  identificarea axelor colaborării documentarist/bibliotecar-echipă pedagogică;

– descoperirea unor noi modalităţi de integrare a CDI/bibliotecii şcolare şi a profesorului documentarist/bibliotecarului în proiectele interdisciplinare desfăşurate în unităţile de învăţământ preuniversitar;

– redactarea în echipă a unui proiect interdisciplinar pe o temă propusă de către formatoare, punând în evidenţă rolul CDI în buna desfăşurare a proiectului;

– explorarea câtorva baze de date on-line pe care elevii le pot utiliza pentru a întocmi bibliografia unui proiect interdisciplinar sau cu caracter cultural;

– formarea abilităţii de a gestiona două aplicaţii gratuite (una grafică şi una audio) care pot fi utilizate în activitatea curentă a CDI/bibliotecii şcolare;

– cunoaşterea unor noi modalităţi de promovare în spaţiul on-line a documentelor text, audio şi video;

–  formarea abilităţii de a proiecta şi a pune în practică un dispozitiv simplu animaţie-lectură/animaţie culturală;

– experimentarea în cadrul atelierelor cursului a muncii în echipă în vederea punerii în practică a unor secvenţe de iniţiere a elevilor în cercetarea documentară în cadrul unui proiect interdisciplinar propus de către formatoare şi a unei tehnici de animaţie-lectură.

Ansamblul documentelor utilizate/distribuite cursanţilor şi o prezentare sucintă a fiecărui modul de găsesc la adresa: https://sites.google.com/site/activitaticdiarad2015




Exploiter un court-métrage en classe de FLE: Gratte-papier

19 11 2014

Pour télécharger ma fiche pédagogique, cliquez ici

Pour télécharger mes conclusions, cliquez ici

Pour télécharger les fiches des élèves, cliquez ici:Ao, A1, A2, A3, A4-5,

Pour télécharger la fiche du CAVILAM, cliquez ici.

Un court-métrage, c’est quoi ?

Les courts métrages sont tout d’abord des œuvres cinématographiques destinées à être projetées dans une salle de cinéma. Un court métrage (ou court-métrage) est un film de cinéma d’une durée plus courte que la durée classique des films commerciaux passant en salle (généralement moins d’une heure). Le terme « court métrage » fait référence à la longueur du film projeté. On retrouve dans le court métrage les mêmes catégories cinématographiques que le long métrage (film documentaire, fiction, film expérimental, film d’animation, cinéma militant etc.) (Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Court_m%C3%A9trag)

Activité 1

Suivez les liens :

http://www.mouviz.com/films/

http://www.les-courts-metrages.fr/

En binôme, remplissez la fiche ci-dessous et postez-la sous forme de commentaire sur le blog.  

Site Le court-métrage que j’aimerais voir
http://www.mouviz.com/films/ Titre (année de production)  Justification
Ex. Entre parenthèses (2004) Ex. J’aimerais voir ce film car j’aime les histoires romantiques. En plus, ce court-métrage parle des dangers et de la tentation de l’Internet.http://www.mouviz.com/films/court_metrage_film__entreparentheses.html

Activité 1

Complétez la fiche d’identité de votre personnage ( cliquez sur les noms  pour voir les propositions des élèves : Oana 1,  Maria , Delia et Eugen 2, Raluca et Ramona 2, Adriana 3, Alex et Radu 3, Andreea 3,  Cristina et Iulia 4, Paul et Razvan 4 )

Sites à consulter pour :

–   trouver des noms français : http://www.almanach.free.fr/

–   trouver des métiers : http://www.onisep.fr

–  trouver des plans de villes : http://france.express-map.com/

Nom :
Prénom :
Nationalité :
Age :
Situation familiale :
Profession :
Domicile :
Description physique :
Traits de caractère :
Goûts, loisirs, passions :

Activité 3

Sélectionnez dans la liste la réponse correcte, en fonction de ce que vous voyez :

Activité 4

Notez les mots soulignés ou entourés au crayon par le jeune homme et la jeune femme. Corrigez les phrases à l’aide du dictionnaire http://dictionnaire.sensagent.com/dictionnaire/fr-fr/

Activité 5

Vous êtes dans une salle de spectacle et vous tombez subitement sous le charme d’un voisin/d’une voisine. Vous n’osez pas  lui parler pour ne pas déranger les autres spectateurs. A la manière des personnages du court-métrage « Gratte-papier », vous échangez quelques répliques en soulignant les mots dans un des livres/des revues qui vous ont été fourni(e)s par votre professeur de français.