Premiul Interna?ional al Tinerilor Autori (PIJA)

Site-ul oficial al concursului: http://www.pija.ch/

De un sfert de secol, Premiul Interna?ional al Tinerilor Autori (PIJA) ofer? tinerilor scriitori din Elve?ia ?i din alte ??ri ocazia de a le fi recunoscut talentul literar.

Concursul se adreseaz? atât celor care au studiat limba francez? ca limb? matern?, cât ?i celor care au studiat limba francez? ca limb? str?in?, textele urmând s? fie înscrise în competi?ie într-una din cele dou? categorii propuse: «Français langue première, langue maternelle» , respectiv «Français langue seconde, langue apprise».

Vârsta candida?ilor trebuie s? nu fie mai mic? de 15 ani ?i nici mai mare de 20 de ani la data de 31 martie a anului în care se organizeaz? concursul.

În fiecare an este propus un anumit gen literar, spre exemplu, în 2018 candida?ii au trebuit s? redacteze un text apar?inând categoriei «Proz? (nuvel?, basm, scrisoare, proz? poetic?)».

Înscrierea textelor se face on line, respectându-se regulile de redactare ?i expediere stabilite în fiecare an de organizatori (aici  poate fi consultat formularul de înscriere pentru edi?ia 2018).

Week-end-ul oficial de decernare a premiilor (în anul 2018, suma total? a premiilor a fost de 9000 CHF) este la sfâr?itul verii. Toate lucr?rile premiate sunt publicate într-un volum colectiv la Editura Hèbe http://www.lhebe.ch/ ?i fiecare laureat va primi gratuit un exemplar al c?r?ii.

De-a lungul anilor (2004, 2005, 2007, 2008)  am participat cu elevii mei la acest concurs (eleva Mihaela Miruna Dragoman a ob?inut în dou? rânduri premiul al III-lea, la edi?ia 2004 ?i la edi?ia 2007). Aici poate fi consultat? lista laurea?iilor pentru edi?iile 1999-2007: http://www.pija.ch/index.php/les-palmares/1994-a-2009